דיסטלי ( distally ) 

באנטומיה - מתאר חלק של הגוף שנמצא רחוק יותר מנקודת התייחסות מרכזית בהשוואה לחלק אחר של הגוף. לדוגמה: האצבעות הן דיסטליות לזרועות כאשר החזה הוא נקודת ההתייחסות. ראה גם פרוקסימלי.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!