אונה ( lobe ) 

תת-חלוקה מוגדרת של איבר, במיוחד כזו שצורתה עגולה והיא מופרדת מאונות אחרות על-ידי חריצים או רצועות של רקמת חיבור. לדוגמה, המוח, הכבד והריאה מחולקים לאונות.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!