מונחים רפואיים

פעמים רבות אנו נחשפים למידע רפואי חשוב, אך לא תמיד יש בידינו את הכלים להבין את המינוחים המקצועיים מתחום הרפואה, כמו גם להצליח לפענח את המשמעויות הנובעות ממנו. היכרות עם מונחים והגדרות מתחום הרפואה, עשויה לשפר את ההבנה שלנו. היכן ממוקם הלבלב ומה תפקידו? מה ההבדל בין לחץ דם סיסטולי ללחץ דם דיאסטולי? למה הרופא התכוון כשהוא כתב במסמך את המונח אוטואימוניות? אינדקס המונחים הרפואיים של פורטל אינפומד מכיל מגוון רחב של מונחים רפואיים, אשר עשויים לעזור לכם להבין טוב יותר את עולם הרפואה וכמובן, להכיר טוב יותר את הגוף והמצב הבריאותי שלכם. המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לרופא או לייעוץ רפואי כלשהו.

חיפוש לפי שם
חיפוש

למציאת ההגדרות על פי אות:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
אאוזינופיל(eosinophil)
אאוזינופיליה(eosinophilia)
אאוזינופניה(eosinopenia)
אאורה(aura)
אב"כ(ABC weapons)
אבבית(exanthem)
אבוביות נושאות זרע(seminiferous tubules)
אבובית(tubule)
אבובית הכליה(renal tubule)
אבחון (דיאגנוזה)(diagnosis)
אבחון באמצעות תאחיזה(genetic linkage analysis)
אבחון קדם-לידתי(prenatal diagnosis)
אבחנה מבדלת(differential diagnosis)
אבי העורקים, אאורטה(aorta)
אבל בזיקנה(Bereavement in the elderly)
אבן(stone)
אבן אוזן (אוטולית)(otoliths)
אבן מרה(cholelithiasis)
אבנים בכליות(kidney stones)
אבנים בשלפוחית השתן(urolithiasis)
אבנית(calculus)
אבנית קיבה(bezoar)
אבנית שן(tartar)
אבעבועות קור(chilblains)
אבעבועות רוח(chickenpox, varicella)
אבעבועות שחורות(smallpox)
אבץ(zinc, Zn)
אבקת ריאות (צורנת)(silicosis)
אגאר(agar)
אגודת הלב הישראלי(Israeli Heart Association)
אגוניסט(agonist)
אגורפוביה(agoraphobia)
אגלוטינוגן(agglutinogen)
אגן(pelvic)
אגנוסיה(agnosia)
אגרנולוציטוזיס(agranulocytosis)
אגרפיה(agraphia)
אדישות(Apathy)
אדמדמת(Roseola Infantum, Exanthema Subitum)
אדמה(EDEMA)
אדמנת (אריתמה)(erythema)
אדמת(German Measles, Rubella)
אדנ-(aden-)
אדנו-וירוסים(adenoviruses)
אדנוזין(adenosine)
אדנוזין דיפוספאט (ADP)(ADP, adenosine diphosphate)
אדנוזין טריפוספאט (ATP)(ATP, adenosine triphosphate)
אדנוזין מונופוספאט (AMP)(AMP, adenosine monophosphate)
אדנומה(adenoma)
אדנוקרצינומה(adenocarcinoma)
אדניטיס(adenitis)
אדנין(adenine)
אדרנלין (אפינפרין)(adrenaline, epinephrine)
אדרנרגי(adrenergic)
אובססיה(obsession)
אוגמנטציה של הרכס(bone augmentation)
אודיוגרם(audiogram)
אודיולוגיה(audiology)
אודיומטר(audiometer)
אודיומטריה(audiometry)
אודיוסקופ(audioscope)
אודם(redness)
אוהל(tent)
אוויטמינוזיס(avitaminosis)
אוורת צפק(pneumoperitoneum)
אוושה ("רשרוש")(heart murmur, cardiac murmur)
אוזון (O3)(ozone, O3)
אוזן(ear)
אוזן חיצונית(outer ear)
אוזן תיכונה(middle ear)
אוטו-(auto)
אוטואימוניות(autoimmunity)
אוטוזום(autosome, somatic chromosome)
אוטוטרופיה (הזנה עצמית)(autotrophic)
אוטומטיות(automatisms)
אוטוקריני(autocrine)
אוטורינולרינגולוגיה(otorhinolaryngology)
אוטם(infarct, infarction)
אוטם מזנטרי(mesenteric infarction)
אוטם שריר הלב (התקף לב)(myocardial infarction, MI)
אולטרסאונד (גלי עלקול, סונר)(ultrasound, US)
אוליגודנדרוציט(oligodendrocyte)
אומדנים להערכה תפקודית(Functional assessment scales)
אונה(lobe)
אונה קודקודית(parietal lobe)
אונה רקתית(temporal lobe)
אונומטומניה(onomatomania)
אונית(lobule)
אוננות(masturbation)
אונקוגן(oncogene)
אונקוגני(oncogenic)
אונקולוגיה(oncology)
אונת המצח(frontal lobe)
אוסטאובלסט(osteoblast)
אוסטאוגנזה אימפרפקטה(osteogenesis imperfecta)
אוסטאוכונדרומה(osteochondroma)
אוסטאוכונדריטיס דיסקנס(osteochondritis dissecans)
אוסטאוכונדריטיס של נעורים(osteochondritis deformans juvenilis)
אוסטאולוגיה(osteology, osteologia)
אוסטאומה(Osteoid osteoma, osteoma)
אוסטאונקרוזיס (אספטיק נקרוזיס, נמק העצם)(AVN, avascular necrosis, osteonecrosis, ischemic n)
אוסטאוסרקומה(osteosarcoma, osteogenic sarcoma)
אוסטאופיט(osteophyte)
אוסטאופניה(osteopenia)
אוסטאופתיה(osteopathy)
אוסטאוקלסט(osteoclast)
אוסטאוקלסטומה(osteoclastoma)
אוסמוזה(osmosis)
אופטי(optical)
אופטיקאי(optician)
אופיאט(opiate)
אופיום(opium)
אופסוניזציה(opsonization)
אופסונין(opsonin)
אופרון(operon)
אופרציות פורמאליות(Formal Operations)
אופרקולום(operculum)
אופתלמולוגיה(ophthalmology)
אופתלמוסקופ(ophthalmoscope)
אוקסיגנטור(oxygenator)
אוקסיהמוגלובין(oxyhemoglobin, oxyhaemoglobin)
אוקסיטוצי(oxytocic)
אוקסיטוצין(oxytocin)
אוקסימטר(oximeter)
אוקסלוזיס(oxalosis)
אוראז(urease)
אורגזמה(Orgasm)
אורגני(organic)
אורגניזם(organism)
אורובילינוגן(urobilinogen)
אורולוגיה(urology)
אורוקינאז(urokinase, plasminogen activator)
אורח חיים בריא(Healthy lifestyle)
אורטוריה(uraturia)
אורטרוסקופ(ureteroscope)
אורטרוצלה(ureterocele)
אורידין(uridine)
אורמיה (שיינן בדם)(uremia)
אורניתין(ornithine)
אורציל(uracil)
אורתודונטיה(orthodontics)
אורתוסטטי(orthostatic)
אורתופדיה(orthopedics, orthopaedics)
אורתופטיקה(orthoptics)
אורתופנאה(orthopnea)
אורתרוסקופ(urethroscope)
אות עצבי(nerve impulse)
אזוטוריה(azoturia)
אזוטרופיה(esotropia)
אזופוריה(esophoria)
אזור ברוקה(broca's area)
אזור דמדומים(twilight state)
אזורי אסוציאציה(association cortex)
אזורי ברודמן(brodman areas)
אחת מתשע(One in 9)
אטוויזם(atavism)
אטום לקרינת רנטגן(radiopaque)
אטוניה(atonia, atony)
אטופיה(atopic allergy, atopy)
אטיולוגיה(etiology, aetiology)
אטלקטזיס(atelectasis)
אטמות (אטרזיה)(atresia)
אטמות מרה(biliary atresia)
אטקסיה(ataxia)
אטרופיה(atrophy)
אטרופין(atropine)
אטרקסיה(ataraxia)
איבוד שמיעה חושי-עצבי(sensorineural hearing loss, nerve deafness)
איבר(organ)
איבר חישה(sensory organ)
איבר מטרה(target organ)
איבר סופני(terminal part)
איבר קורטי(organ of Corti)
איברון(organelle)
איברי מין(genitals)
אידוי קנאביס רפואי(Vape pens - medical marijuana)
אידיוסינקרטיה(idiosyncratic sensitivity)
אידיופתי(idiopathic)
אי-הפרדה(nondisjunction)
אי-התמצאות(disorientation)
איזואגלוטינוגן(isoagglutinogen)
איזואגלוטינין(isoagglutinin)
איזואנטיגן(isoantigen)
איזוטוני(isotonic)
איזוטופ(isotope)
איזולויצין(isoleucine)
איזון חומצה-בסיס(acid base balance, acid-base homeostasis)
איחוי(splicing, stitching)
איטריום 90(yttrium-90)
איי לנגרהנס(islets of Langerhans)
איידס (תסמונת כשל חיסוני נרכש)(AIDS, acquired immunodeficiency syndrome)
איליאקוס(iliacus muscle)
אילמות(dumbness, muteness)
אימגו(imago)
אימון אישי(Coaching)
אימונואלקטרופורזה(immunoelectrophoresis)
אימונוגלובולין (Ig)(immunoglobulin, ig)
אימונולוגיה(immunology)
אימונופורזה(immunophoresis)
אימונופלואורסצנציה(immunofluorescence)
אין-אונות (אימפוטנציה)(impotence)
אינדקס גליקמי(The glycemic index)
אינוזיטול(inositol)
אינוטרופי(inotropic)
אין-ויוו (in vivo)(in vivo)
אין-ויטרו (in vitro)(in vitro, ex vivo)
אינולין(inulin)
אינטגרציה(neural integration)
אינטימה(intima)
אינטליגנציות מרובות(Multiple Intelligences)
אינטרוספקציה(Introspection)
אינטרלויקין(interleukin)
אינטרפזה(interphase)
אינטרפרון(interferon)
אינסולינאז(insulinase)
אינסולינומה(insulinoma)
אין-סיטו (in-situ)(in-situ)
אינפטריני(INFATRINI)
אינפנטיליות(infantilism)
אינקובטור(incubator)
אינרציה(inertia)
אי-סבילות(impaired tolerance)
אי-סבילות ללקטוז(impaired lactose tolerance, lactose intolerance)
איסכמיה(ischemia, ischaemia)
אי-ספיקה(insufficiency)
אי-ספיקה חולייתית-בזילרית(vertebral basilar insufficiency)
אי-ספיקה נשימתית(respiratory insufficiency)
אי-ספיקה ריאתית(pulmonary insufficiency)
אי-ספיקה שלייתית(placental insufficiency)
אי-ספיקת אב העורקים(aortic insufficiency)
אי-ספיקת כבד(hepatic insufficiency, hepatic failure)
אי-ספיקת לב(heart failure)
אי-ספיקת לב גדשתית(congestive heart failure, CHF)
אי-ספיקת מסתם דו-צניפי(mitral valve insufficiency)
אי-ספיקת מסתם תלת-צניפי(tricuspid valve insufficiency)
אי-פריון(infertility)
אירובי(aerobic)
אירופגיה(aerophagia)
אישון(pupil)
אישיות סכיזואידית(schizoid personality disorder)
אי-שליטה במתן שתן(urinary incontinence, enuresis)
אי-שפיות(insanity)
אי-תיאום(incoordination)
אכונדרופלזיה(achondroplasia)
אכינוקוקוזיס(echinococcosis, hydatidosis)
אכינוקוקוס(echinococcus)
אכלורהידריה(achlorhydria)
אכלזיה(achalasia)
אלבומין(Albumin)
אלבומינוריה(albuminuria)
אלדוסטרון(aldosterone)
אלדוסטרוניזם(aldosteronism)
אל-וסת (אמנוריאה)(amenorrhea)
אלח דם (ספטיסמיה, ספסיס)(sepsis, septicemia, blood poisoning)
אלחוש(anesthesia, anaesthesia)
אלחוש מקומי(local anesthesia)
אלחוש שדרתי (אפידורל)(epidural anesthesia)
אליזה (ELISA) - בוחן אנזימי-אימוני(ELISA, enzyme linked immunosorbent assay)
אלימות(virulence)
אלימות נגד נשים(Domestic violence)
אליקסיר(elixir)
אלכוהול(alcohol, ethanol, methanol)
אלכוהוליזם(alcoholism)
אלל(allele, allelomorph)
אלסטוזיס(elastosis)
אלסטין(elastin)
אלפא-1-אנטיטריפסין(alpha-1 antitrypsin)
אלפנטיאזיס (פיילת)(elephantiasis)
אלקטזיה(alactasia)
אלקטיבי(elective)
אלקטרואנצפלוגרפיה (EEG)(electroencephalography, EEG)
אלקטרוליזה(electrolysis)
אלקטרוליט(electrolyte)
אלקטרומיוגרפיה (EMG)(electromyography, EMG)
אלקטרופורזה(electrophoresis)
אלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג., ECG)(electrocardiogram, ECG)
אלקטרוקרדיוגרף(electrocardiograph)
אלקטרוקרדיוגרפיה(electrocardiography)
אלקטרורטינוגרפיה(electroretinography)
אלקילציה(alkylation)
אלקלואידים(alkaloids)
אלקסיה(alexia, word blindness, visual aphasia)
אלקפטונוריה(alcaptonuria, alkaptonuria)
אלרגולוגיה(Allergology)
אלרגיה(allergy)
אלרגן(allergen)
אם פונדקאית(surrogate mother)
אמבה(ameba, amoeba)
אמביאזיס (דיזנטריה אמבית)(amebiasis , amebic dysentery)
אמבריולוגיה(embryology)
אמוק(amok)
אמטי(emetic, vomitive)
אמיגדלה(amygdala, amygdaloid nucleus)
אמיוטרופיה(amyotrophy, amyotrophia)
אמילאז (עמילאז, דיאסטאז)(amylase, diastase)
אמילואיד(amyloid)
אמילואידוזיס(amyloidosis)
אמינוגליקוזידים(aminoglycoside)
אמלגם(amalgam)
אמפולה(ampoule, vial)
אמפטמין(amphetamine)
אמפתיה(empathy)
אמצעי מניעה(birth control, birth prevention)
אמתחת (בורסה)(bursa)
אנאירובי(anaerobic)
אנבולי(anabolic)
אנגיו-(angio)
אנגיוגרפיה(angiography)
אנגיוגרפיה בחיסור דיגיטלי (DSA)(digital subtraction angiography, DSA)
אנגיוגרפיה כלילית(coronary angiography)
אנגיוגרפיה עם פלואורסצאין(flourescein angiography)
אנגיוגרפיה של המוח(cerebral angiography)
אנגיוטנסין(angiotensin)
אנגיולוגיה(angiology)
אנגיומה(angioma)
אנגיומיוליפומה(angiomyolipoma, renal angiomyolipoma)
אנגיופלסטיקה(angioplasty)
אנגיופלסטיקה כלילית ("בלון")(coronary angioplasty, balloon)
אנדוגני(endogenous)
אנדודרם(endoderm, entoderm)
אנדולימפה(endolymph)
אנדומורפי(endomorphy)
אנדומטריוזיס(endometriosis)
אנדוסקופ(endoscope)
אנדוסקופיה של דרכי המרה והלבלב (ERCP)(endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ER)
אנדופלסמה(endoplasm)
אנדופפטידאז(endopeptidase)
אנדוקרינולוגיה(endocrinology)
אנדורפין(endorphin)
אנדותל(endothelium)
אנדותליומה(endothelioma)
אנדותרמי(endothermic)
אנדמי(endemic)
אנדרו-(andro)
אנדרוגינוס (הרמפרודיטיזם)(androgynous, hermaphroditism)
אנדרוגן(androgen, androgenic hormone)
אנוג (ANUG)(acute necrotizing ulcerative gingivitis, ANUG)
אנומליה(anomaly)
אנופלס(anopheles)
אנוקסיה(anoxia)
אנוקסמיה(anoxemia)
אנוריה(anuria)
אנזים(enzyme)
אנזים הגבלה(restriction enzyme)
אנטאמבה(entamoeba)
אנטגוניסט(antagonist)
אנטומיה(anatomy)
אנטי-אונקוגן(anti-oncogene)
אנטיביוטי(antibiotic)
אנטיביוטיקה(antibiotics)
אנטיגן(antigen)
אנטיגן אונקו-עוברי(oncofetal antigen)
אנטיגן ספציפי של הערמונית (PSA)(prostate specific antigen, PSA)
אנטיגן קרצינו-עוברי (CEA)(carcinoembryonic antigen, CEA)
אנטיגנים לויקוציטיים אנושיים (HLA)(human leukocyte antigen, HLA)
אנטיגנים של תואם רקמות(histocompatibility antigens)
אנטידוט(antidote, counterpoison)
אנטיהיסטמין(antihistamine)
אנטיטוקסין(antitoxin)
אנטיכולינרגי(anticholinergic)
אנטימטבוליט(antimetabolite)
אנטימיטוטי(antimitotic)
אנטיספטי(antiseptic)
אנטרוגסטרון(enterogastrone)
אנטרו-וירוס(enterovirus)
אנטרוטוקסין(enterotoxin)
אנטרום(pyloric antrum)
אנטרוסקופ(enteroscope)
אנטרופיון (תמזות)(entropion)
אנטרופפטידאז(entropeptidase)
אנטרוקוליטיס(enterocolitis)
אנטריטיס(enteritis)
אניון(anion)
אנכונדרומה(Enchondroma)
אנלוג(analogous)
אנלוג של LH-RH(LHRH analogues)
אנלוגי(analogue)
אנלי(anal)
אנליזה גנטית(genetic analysis)
אנלפטי(analeptic)
אנמיה(anemia)
אנמיה אפלסטית(aplastic anemia)
אנמיה המוליטית(hemolytic anemia)
אנמיה מגלובלסטית(megaloblastic anemia)
אנמיה ממארת(pernicious anemia, malignant anemia)
אנמיה עקב חוסר ברזל(iron deficiency anemia)
אנמיה של תאי חרמש (מחלת תאי חרמש)(sickle cell anemia)
אנמנזה(anamnesis)
אנפזה(anaphase)
אנפילקסיס(anaphylaxis)
אנפלזיה(anaplasia)
אנצפלוגרפיה(encephalography)
אנצפלופתיה(encephalopathy)
אנצפלופתיה ע"ש ורניקה(Wernicke's encephalopathy)
אנקופרזיס(encopresis)
אנקילוסטומה(ancylostoma)
אנקפלין(enkephalin)
אנתרופומטריה(anthropometry)
אנתרקוזיס(anthracosis)
אסבסטוזיס(asbestosis)
אסוציאציה של רעיונות(association between ideas)
אסטזיה(astasia)
אסטיגמטיזם (אסטיגמציה)(astigmatism, astigmation)
אסטר(ester)
אסטראז(esterase)
אסטרדיול(estradiol, oestradiol)
אסטרוגן(estrogen, oestrogen)
אסטרון(estrone, oestrone, Estronol)
אסטריול(estriol, oestriol)
אסטרינגנט(astringent)
אסימפטומטי(asymptomatic)
אסינדזיס(asyndesis)
אסיסטולה(asystole)
אספסיס(asepsis)
אספרגילוזיס(aspergillosis)
אספרגילוס(aspergillus)
אסקריאזיס(ascariasis)
אסתמה (גנחת, קצרת)(asthma, bronchial asthma)
אסתנוספרמיה(asthenospermia, asthenozoopermia)
אסתני(asthenic)
אסתניה(asthenia, astheny)
אף(nose, olfactory organ)
אפונים(eponym)
אפופיזה(apophysis)
אפוקריני(apocrine)
אפזיה(Aphasia)
אפטה(aphtha)
אפיברינוגנמיה(afibrinogenemia)
אפידורלי(epidural)
אפידמיולוגיה(epidemiology)
אפידרמופיטון(epidermophyton)
אפידרמיס(epidermis)
אפילפסיה (כפיון)(epilepsy)
אפילפסיה של אונה רקתית(temporal lobe epilepsy, psychomotor epilepsy)
אפיספדיאס(epispadias)
אפיפיזה(epiphysis)
אפיקונדיליטיס(epicondylitis)
אפיתל(epithelium, epithelial tissue)
אפיתליומה(epithelioma)
אפיתלמוס(epithalamus)
אפלזיה(aplasia)
אפלטוקסין(aflatoxin)
אפנות(sense modality)
אפקט(affect)
אפקט הפמליה(Entourage Effect)
אפקט פלצבו(placebo affect)
אפרודיזיאק(aphrodisiac)
אפרזיס(apheresis)
אפרכסת(pinna, auricle)
אפרנטי (afferent)(afferent)
אפרנטי (efferent)(efferent)
אפרקסיה(apraxia)
אצבע הדק(trigger finger)
אצבע פטיש(hammer toe)
אצטון(acetone)
אצטילכולין(acetylcholine)
אצירת שתן(urinary retention)
אצנטרי(acentric)
אצפלוס(acephalous)
אקואנצפלוגרפיה(echoencephalography)
אקוגני (היפראקוגני, היפראקואי)(echogenic, hyperechogenic)
אקוגרפיה(echography)
אקו-וירוס(echovirus)
אקולליה(echolalia)
אקופרקסיה (פעולת הדהוד)(echopraxia)
אקוקרדיוגרפיה (אקו לב)(echocardiography)
אקזוטי(exotic)
אקזמה(eczema)
אקטודרם(ectoderm, exoderm, ectoblast)
אקטומורפי(ectomorphy)
אקטומיוזין(actomyosin)
אקטופי(ectopic)
אקטופיה(ectopia)
אקטופלסמה(ectoplasm)
אקטיזיה(Akathisia)
אקטין(actin)
אקטינומיצס(actinomyces)
אקטינומיקוזיס(myosin)
אקטרופיון (סתרות)(ectropion)
אקינזיה(akinesia, akinesis)
אקינזיה אניורטית(aneuretic akinesia)
אקנה (חטטת)(acne)
אקנתוזיס(acanthosis)
אקסהיביציוניזם(exhibitionism)
אקסהיביציוניזם(Exhibitionism)
אקסו-אנזים(exoenzyme)
אקסוגני(exogenous)
אקסוטרופיה(exotropia)
אקסון(axon)
אקסוסטוזה(exostosis)
אקסופוריה(exophoria)
אקסופפטידאז(exopeptidase)
אקסותרמי(exothermic)
אקסטזה(ecstasy)
אקסטרופיה(exstrophy)
אקסיס(axis, axis vertebra)
אקפניה(acapnia)
אקרומגליה(acromegaly, acromegalia)
אקריאזיס(acariasis, acariosis, acaridiasis)
אקריני(eccrine)
אקתיזיה(akathisia)
אראולה(areola)
ארבו-וירוס(arbovirus)
ארגו(ergot)
ארגון אישיות(Personality Organization)
ארגוסטרול(ergosterol)
ארגינין(arginine)
ארגמנת (פורפורה)(purpura)
ארגמנת על-שם שונליין-הנוך(Henoch-Schonlein Purpura)
ארגמנת תרומבוציטופנית אידיופתית (ITP)(Idiopathic Thrombocytopenia Purpura, immune-mediat)
ארובת העין(orbit, eye socket, orbital cavity, cranial orbit)
ארוגני(erogenous)
ארוזיה(erosion)
ארטיפקט(artifact, artefact)
ארטריוגרפיה(arteriography)
אריבופלבינוזיס(ariboflavinosis)
אריתרובלסט(erythroblast)
אריתרובלסטוזיס(erythroblastosis)
אריתרובלסטוזיס עוברי(erythroblastosis fetalis)
אריתרומללגיה (אריתרומלגיה, מחלת מיטצ'ל)(erythromelalgia, erythromelagia, red neuralgia, Mi)
אריתרון(erythron)
אריתרופוייזיס(erythropoiesis)
אריתרופוייטין(erythropoietin)
אריתרופניה(erythropenia)
ארכוף(stapes, stirrup)
ארכיטיפ(archetype)
ארכיטיפים(Archetypes)
ארס(venom)
ארסן(arsenic, As)
ארתרוגרפיה(arthrography)
ארתרודזיה(arthrodesis)
ארתרוסקופיה(arthroscopy)
ארתרלגיה(arthralgia)
אשך(testis, testicle)
אשלגן(potassium, K)
אשליה (אילוזיה)(illusion)
אשנוב(fenestration)
אשפוז(hospital admission, hospitalization)
אשריכיה(escherichia)
אתינילאסטרדיול(ethynylestradiol)
אתר(ether, ethoxyethane)
...
להגדרות נוספות באות 'א'
מונחים והגדרות ברפואה והמילה רפואי באנגלית


הצטרפו לאינדקס הרופאים!