מונחים רפואיים

פעמים רבות אנו נחשפים למידע רפואי חשוב, אך לא תמיד יש בידינו את הכלים להבין את המינוחים המקצועיים מתחום הרפואה, כמו גם להצליח לפענח את המשמעויות הנובעות ממנו. היכרות עם מונחים והגדרות מתחום הרפואה, עשויה לשפר את ההבנה שלנו. היכן ממוקם הלבלב ומה תפקידו? מה ההבדל בין לחץ דם סיסטולי ללחץ דם דיאסטולי? למה הרופא התכוון כשהוא כתב במסמך את המונח אוטואימוניות? אינדקס המונחים הרפואיים של פורטל אינפומד מכיל מגוון רחב של מונחים רפואיים, אשר עשויים לעזור לכם להבין טוב יותר את עולם הרפואה וכמובן, להכיר טוב יותר את הגוף והמצב הבריאותי שלכם. המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לרופא או לייעוץ רפואי כלשהו.

חיפוש לפי שם
חיפוש

למציאת ההגדרות על פי אות:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
גאמא-גלובולין(gamma globulin)
גאמא-גלוטמיל-טרנספראז(Gamma glutamyl transferase, GGT)
גביע(calyx)
גבישי שרקו-ליידן(Charcot-Leyden crystals)
גבנון (קיפוזיס)(kyphosis)
גבנון עם עקמת (קיפוסקוליוזיס)(kyphoscoliosis)
גבס(cast, plaster cast)
גבשושית(condyle)
גבשושית איברי המין (קונדילומה)(condyloma)
גבשיש(cinereum)
גבששת(tuberosity)
גדילת יתר של החדר השמאלי (גדילת יתר של שריר הלב, L(LVH, Left Ventricular Hypertrophy)
גואנוזין(guanosine, deoxyguanosine)
גואנין(guanine)
גודש(congestion)
גודש יתר(plethora)
גולגולת(skull)
גומץ (פוסה)(fossa)
גונדה(gonad)
גונדוטרופין (הורמון גונדוטרופי)(gonadotropin, gonadotropic hormone)
גונדוטרופין כוריוני אנושי (HCG)(human chorionic gonadotropin, HCG)
גונוקוקוס(gonococcus)
גוף גולגי(Golgi apparatus, dictyosome)
גוף זר(foreign body)
גוף מחילתי(corpus cavernosum)
גוף ספוגי(corpus spongiosum)
גוף צהוב(corpus luteum)
גוף רופף(loose body)
גוף ריסי (גוף ריסני)(ciliary body)
גופיפי הסגר(inclusion bodies)
גופרית(sulphur, sulfur, S)
גורם(factor)
גורם אינטרינסי(intrinsic factor)
גורם גדילה(growth factor)
גורם נוירוטרופי(neurotrophic factor)
גורם סיבתי(causal agent)
גורם סיכון(risk factor)
גורם צוואר-הרחם(cervical factor)
גורם רזוס (Rh)(rh factor, rhesus factor, Rh)
גורם שגרונתי(rheumatoid factor)
גורמי קרישה(coagulation factor, clotting factor)
גז מדמיע(tear gas, lacrimator)
גז עצבים(nerve gas)
גזזת (טינאה)(tinea capitis)
גזים(gas)
גזע המוח(brain stem)
גחלית (קרבונקל)(carbuncle)
גחלת (אנתרקס)(anthrax, splenic fever)
ג'יארדיאזיס (למבליאזיס)(giardiasis)
גיד(tendon, sinew)
גיד אכילס(Achilles tendon)
גידול(tumor, tumour)
גידול מדומה(pseudotumor)
גידול מוחי(brain tumor)
גידול עגבת (גומה)(gumma)
גידול קרוקנברג(Krukenberg tumor)
גידול שפיר(benign tumor, nonmalignant tumor)
גידול שפיר של הערמונית(Benign Prostatic Hyperplasia, BPH)
גיל שכלי (MA)(mental age, MA)
גימום(pitting)
גינקולוגיה(gynecology)
גינקומסטיה(gynecomastia)
גירוי(stimulus, stimulation)
גירוי חשמלי של עצב דרך העור (TENS)(transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS)
גישת התכונות(Trait Approach to Personality)
גלאוקומה (ברקית)(glaucoma)
גלאי(probe)
גלאים גנטיים(genetic probes)
גלגל העין(eyeball)
גלד(scab)
גלובולין(globulin)
גלובוס היסטריקוס(genetic probes)
גלובין(globin)
גלוטאוס מקסימוס(gluteus maximus)
גלוטמין אוקסלאצטיק טרנסאמינאז (GOT)(glutamate-oxaloacetate transaminase, GOT, AST)
גלוטמין פירוביק טרנסאמינאז (GPT)(glutamic pyruvic transaminase, alanine aminotransf)
גלוטן(Gluten)
גלוי(overt)
גלולות למניעת הריון(pills, birth control pills)
גלוקגון(glucagon)
גלוקוז(glucose)
גלוקונאוגנזיס(gluconeogenesis)
גלוקוקינאז(glucokinase)
ג'לטין(gelatin)
גלי אלפא(Alpha waves)
גלי חום(hot flashes)
גלי עלקול(ultrasound)
גליה(glia)
גליובלסטומה(glioblastoma, spongioblastoma)
גליום(gallium, Ga)
גליומה(glioma)
גליל(cast)
גליל מגורען(granular cast)
גליפטינים, מעכבי האנזים DPP-4(Gliptins, DPP-4 inhibitors)
גליצרול(glycerol, glycerin)
גליצריד(glyceride)
גליצריל טריניטראט (ניטרוגליצרין)(nitroglycerin, glyceryl trinitrate)
גליקוגן(glycogen)
גליקוגנוליזה(glycogenolysis)
גליקוגנזיס(glycogenesis)
גליקוזוריה(glycosuria)
גליקוזיד(glycoside)
גליקוזיד של הלב(cardiac glycoside)
גליקוליזה(glycolysis)
גליקוליפיד(glycolipid)
גליקופרוטאין(glycoprotein)
גלקטוז(galactose)
גלקטוזמיה(galactosemia)
גלקטוצלה(galactocele)
גלקטוראה (זיבת חלב)(galactorrhea)
גמגום(stuttering, stammering)
גמטה(gamete)
גמילה(detoxification)
גמילה מעישון
גן(gene)
גן דומיננטי(dominant gene)
גן רצסיבי(recessive gene)
גנגליון(ganglion)
גנגליון דמוי כוכב(stellate ganglion)
גנגליונים בזליים(basal ganglia)
גנוטיפ(genotype)
גנום(genome)
גנטי(genetic)
גנטיקה(genetics, genetic science)
גסטרואנטרולוגיה(gastroenterology)
גסטרוסקופ(gastroscope)
גסטרוסקופיה(gastroscopy)
גסטרין(gastrin)
גסטרינומה(gastrinoma)
גף דמיוני (פנטום)(phantom limb)
גראם חיובי(gram-positive)
גראם שלילי(gram-negative)
גרד(pruritus)
גרון (בית הקול, לרינקס)(larynx, voice box)
גרונטולוגיה(gerontology)
גרורה (מטסטזה)(metastasis)
גריאטריה(geriatrics)
גרידה(curettage)
גריות(irritability)
גרנולומה(granuloma)
גרנולופוייזיס(granulopoiesis)
גרנולוציט(granulocyte)
גרנולוציטופניה(granulocytopenia, agranulocytosis, agranulosis)
גרעון (גרנולציה)(granulation)
גרעין(nucleus, karyon)
גרעינון(nucleolus, nucleole)
גרענת (טרכומה)(trachoma)
גרפולוגיה(graphology)
גשר בשיניים(bridgework, bridge)
גשר המוח(pons)
...
להגדרות נוספות באות 'ג'
מונחים והגדרות ברפואה והמילה רפואי באנגלית


הצטרפו לאינדקס הרופאים!