מונחים רפואיים

פעמים רבות אנו נחשפים למידע רפואי חשוב, אך לא תמיד יש בידינו את הכלים להבין את המינוחים המקצועיים מתחום הרפואה, כמו גם להצליח לפענח את המשמעויות הנובעות ממנו. היכרות עם מונחים והגדרות מתחום הרפואה, עשויה לשפר את ההבנה שלנו. היכן ממוקם הלבלב ומה תפקידו? מה ההבדל בין לחץ דם סיסטולי ללחץ דם דיאסטולי? למה הרופא התכוון כשהוא כתב במסמך את המונח אוטואימוניות? אינדקס המונחים הרפואיים של פורטל אינפומד מכיל מגוון רחב של מונחים רפואיים, אשר עשויים לעזור לכם להבין טוב יותר את עולם הרפואה וכמובן, להכיר טוב יותר את הגוף והמצב הבריאותי שלכם. המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לרופא או לייעוץ רפואי כלשהו.

חיפוש לפי שם
חיפוש

למציאת ההגדרות על פי אות:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
עגבת (סיפיליס)(syphilis)
עגת תינוקות, מלמול שיחה(Baby Jargon)
עדשה(lens)
עדשה צילינדרית - צילינדר(cylinder)
עדשות דו-מוקדיות(bifocal lens)
עדשות מגע(contact lens)
עדשות רב-מוקדיות(multifocal lens)
עדשות תלת-מוקדיות(trifocal lens)
עובד סוציאלי קליני(Clinical Social Worker)
עובר(fetus, embryo)
עובש(mold, mildew)
עודף נוזלים בשפיר (הידרמניוס)(hydramnios)
עווית(spasm, cramps)
עווית גרון(laryngospasm)
עווית העורקים הכליליים(coronary artery spasm)
עווית ושט(esophagus spasm, esophageal spasm)
עווית כלייתית (renal colic)(renal colic)
עווית לוע(pharyngospasm)
עווית נרתיק (וגיניסמוס)(vaginismus)
עווית סימפונות(bronchospasm, bronchial spasm)
עווית שוער(pylorospasm)
עווית שריר (מיוטוניה)(myotonia)
עוויתיות(spasticity)
עונש(Punishment)
עופרת(lead, Pb)
עוצבה(meninges, meninx)
עור(skin)
עור התוף(tympanic membrane, eardrum)
עורלה(foreskin, prepuce)
עורק(artery, arteria)
עורק אלמוני(innominate artery)
עורק בית הברך(popliteal artery, arteria poplitea)
עורק בית השחי(axillary artery, arteria axillaris)
עורק הגומד(ulnar artery, arteria ulnaris)
עורק הזרוע(brachial artery, arteria brachialis)
עורק הירך(femoral artery, arteria femoralis)
עורק הכליה(renal artery, arteria renalis)
עורק הרקה(temporal artery, arteria temporalis)
עורק כלילי(coronary artery, arteria coronaria)
עורק סופני(terminal artery)
עורק רדיאלי(radial artery, arteria radialis)
עורק ריאתי(pulmonary artery, arteria pulmonalis)
עורק תרדמני (קרוטיד, עורק התרדמה)(carotid artery, arteria carotis)
עורק תת-בריחי(subclavian artery, arteria subclavia)
עורקי הכסל(iliac artery, arteria iliaca)
עורקיק(arteriole, arteriola, capillary artery)
עזרה ראשונה(first aid)
עזרי שמיעה(hearing aids, deaf-aid)
עטרה(glans)
עיבוי שפה עליונה(vermilionectomy)
עיבור(gestation)
עידון, סובלימציה(Sublimation)
עיוורון(blindness, cecity, sightlessness)
עיוורון יום(day blindness, hemeralopia)
עיוורון לילה(night blindness, nyctalopia, moon blindness)
עיוורון צבעים(color blindness, color vision deficiency)
עיוורון שלג(snow blindness, niphablepsia, ophthalmia nivialis)
עיטוש(sneeze, sneezing, sternutation)
עייפות שריר(muscle exhaustion)
עיכוב(inhibition)
עיכול(digestion)
עיכול עצמי (אוטוליזה)(autolysis, autodigestion)
עילית האשך (יותרת האשך, אפידידימיס)(epididymis)
עילית הלב (אפיקרד)(epicardium, visceral pericardium)
עילית לובן העין(episclera)
עימדון (סטזיס)(stasis)
עימדון מרה (כולסטזיס)(cholestasis, acholia)
עין(eye)
עין יבשה(dry eye syndrome)
עין עצלה - אמבליופיה(lazy eye, amblyopia)
עיסה(chyme)
עיסוי(massage)
עיצוב זרועות(arms remodelling)
עיצוב סנטר(chin remodelling)
עיקור (סטריליזציה)(sterilization)
עירוי(infusion)
עירוי דם(blood transfusion)
עירוי דם עצמוני(autologous blood transfusion)
עירוי חיסוני(immunotransfusion)
עירוי תוך-ורידי(intravenous transfusion, IV)
עירור(excitation)
עישון פסיבי(passive smoking)
עכבה(mental block, inhibition)
עלוקה(leech)
עלעל(lamella)
עלקה(fluke)
עמוד שדרה(vertebral column, spinal column, spine)
עמוד שדרה מותני(lumbar spine)
עמוד שדרה צווארי(cervical spine)
עמיד(resistant)
עמידות לאנטיביוטיקה(antibiotic resistance)
עמילן(starch, amylum)
ענביה(uvea)
ענבל(uvula)
עניבה (למניסקוס)(lemniscus, fillet)
ענקות(acromegaly, acromegalia)
עפעף(eyelid, palpebra)
עץ הסימפונות(bronchial tree)
עצב(nerve)
עצב אמצעי (מדיאנוס, מדיאן)(median nerve, nervus medianus)
עצב דנטלי(dental nerve)
עצב הגומד (עצב אולנרי)(ulnar nerve, nervus ulnaris, cubital nerve)
עצב הירך(femoral nerve, nervus femoralis)
עצב הלשון והלוע(glossopharyngeal nerve, nervus glossopharyngeus, n)
עצב הסרעפת(phrenic nerve, nervus phrenicus)
עצב הפנים(facial nerve, nervus facialis, seventh cranial ner)
עצב הראיה(optic nerve, nervus opticus, optic tract, second c)
עצב השבלול(cochlear nerve)
עצב השמיעה(auditory nerve, acoustic nerve, nervus vestibuloco)
עצב השת (עצב סכיאטי)(sciatic nerve, nervus ischiadicus)
עצב וזומוטורי(vasomotor nerve, nervus vasomotorius)
עצב וסטיבולרי (עצב הפרוזדור)(vestibular nerve)
עצב חוש הריח(olfactory nerve, nervii olfactorii, first cranial )
עצב מוטורי(motor nerve)
עצב משולש(trigeminal nerve, nervus trigeminus, fifth cranial)
עצב סלילי(trochlear nerve, nervus trochlearis, fourth crania)
עצב עיני-מוטורי(oculomotor nerve, nervus oculomotorius)
עצב צפון(saphenous nerve, nervus saphenus)
עצב רדיאלי (עצב הרדיאליס)(radial nerve, nervus radialis, musculospiral nerve)
עצב תועה (וגוס)(vagus nerve, nervus vagus, pneumogastric nerve, te)
עצב תחושתי(sensory nerve)
עצב תת-לשוני(hypoglossal nerve, nervus hypoglosus, twelfth cran)
עצבוב(innervation)
עצבי הגולגולת(cranial nerve)
עצבי העצה(sacral nerve)
עצבי השדרה(spinal nerve, nervus spinalis)
עצבים פילומוטוריים(pilomotor nerves)
עצה (סקרום)(sacrum)
עצירות(constipation)
עצירת דימום (המוסטזיס)(hemostasis, hemostasia)
עצם(bone, osteon)
עצם אתמואידית(ethmoid bone)
עצם בין-קודקודית(interparietal bone)
עצם דמויית סירה(navicular bone)
עצם האף(nasal bone, os nasale)
עצם הבריח (קלביקולה)(clavicle, collarbone)
עצם הגומד (אולנה)(ulna, elbow bone)
עצם הדמעות(lacrimal bone)
עצם הזרוע(humerus)
עצם החזה(sternum, breastbone)
עצם החיק (פוביס)(pubis, os pubis, pubic bone)
עצם החישור (רדיוס)(radius)
עצם החך(palatine bone, os palatinum)
עצם היואידית (עצם הלשון)(hyoid bone, os hyoideum)
עצם הירך(femur, femoris, thighbone)
עצם הלחי(zygomatic bone, os zygomaticum, cheekbone, jugal b)
עצם המצח(frontal bone, os frontale, forehead)
עצם העוקץ (עצם הזנב)(coccyx, tail bone)
עצם העורף(occipital bone)
עצם העקב(calcaneus, os calcis, os tarsi fibulare, heelbone)
עצם הקוביה(cuboid bone)
עצם הקודקוד(parietal bone)
עצם הקרסול (טלוס)(talus, anklebone, astragal, astragalus)
עצם הרקה(temporal bone, os temporale)
עצם השכם (סקפולה)(scapula, shoulder blade, shoulder bone)
עצם ססמואידית(sesamoid bone, os sesamoideum)
עצם ספנואידית (עצם היתד)(sphenoid bone, os sphenoidale)
עצם סקפואידית (עצם דמויית שוקת)(scaphoid bone, os scaphoideum, navicular)
עצם קרומית(membrane bone)
עצמוני (ספונטני)(spontaneous)
עצמות האצבעות(phalanx, phalanges)
עצמי אמיתי(True Self)
עצמים(ossicles)
עצמימי השמע(auditory ossicles)
עקירת גלגל העין(eyeball extraction)
עקירת שן(tooth extraction)
עקמת (סקוליוזיס)(scoliosis)
עקרות (סטריליות)(sterility, infertility)
ערווה, עריה(genitalia)
ערך החיזוק(Reinforcement value)
ערך ניבוי חיובי(PPV, positive predictive value)
ערך ניבוי שלילי(NPV, negative predictive value)
ערך קרישה מנורמל (INR)(INR, International Normalized Ratio)
ערפול חושים(stupor)
עששת(caries, cavity, tooth decay)
...
להגדרות נוספות באות 'ע'
מונחים והגדרות ברפואה והמילה רפואי באנגלית


הצטרפו לאינדקס הרופאים!