מונחים רפואיים

פעמים רבות אנו נחשפים למידע רפואי חשוב, אך לא תמיד יש בידינו את הכלים להבין את המינוחים המקצועיים מתחום הרפואה, כמו גם להצליח לפענח את המשמעויות הנובעות ממנו. היכרות עם מונחים והגדרות מתחום הרפואה, עשויה לשפר את ההבנה שלנו. היכן ממוקם הלבלב ומה תפקידו? מה ההבדל בין לחץ דם סיסטולי ללחץ דם דיאסטולי? למה הרופא התכוון כשהוא כתב במסמך את המונח אוטואימוניות? אינדקס המונחים הרפואיים של פורטל אינפומד מכיל מגוון רחב של מונחים רפואיים, אשר עשויים לעזור לכם להבין טוב יותר את עולם הרפואה וכמובן, להכיר טוב יותר את הגוף והמצב הבריאותי שלכם. המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לרופא או לייעוץ רפואי כלשהו.

חיפוש לפי שם
חיפוש

למציאת ההגדרות על פי אות:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
פאוכרומוציטומה(pheochromocytoma)
פארא-מיקסווירוס(paramyxovirus)
פארא-סומניה (פרסומניה)(parasomnia)
פארא-פסוריאזיס(parapsoriasis)
פארא-פסיכולוגיה(parapsychology)
פג(Premature Baby)
פגוציט (תא בלען)(phagocyte, scavenger cell)
פגיעה ממאמץ חוזר(recurrent effort injury)
פגם במחיצה ("חור בלב")(septal defect)
פגם גנטי(genetic defect, genetic abnormality, genetic disor)
פגם התפתחותי(developmental defect)
פגם כרומוזומי(chromosome abnormality)
פגם מולד בחילוף חומרים(inborn error of metabolism)
פדופיליה(pedophilia)
פדיאטריה(pediatrics)
פדיקולוס(pediculus)
פדר (מזנטריום)(mesentery, mesenterium)
פדר אחורי(mesocolon)
פובאה(fovea, fovea centralis)
פוביה (בעת)(phobia)
פוגה(fugue, psychogenic fugue)
פודגרה(podagra)
פוטוסינתזה(photosynthesis)
פוטופוביה(photophobia, photalgia)
פוטופתלמיה(photophthalmia)
פוטנציאל פעולה(action potential)
פוינטילאג'(pointillage)
פויקילוציטוזיס(poikilocytosis, poikilocythemia)
פוליגן(polygene)
פוליו-וירוס(poliovirus)
פוליזום(polysome)
פולימר(polymer)
פוליפ(polyp, polypus)
פוליפ אדנומטי(adenomatous polyp)
פוליפ מדומה(pseudopolyp, pseudopolyposis)
פוליפוזיס(polyposis)
פוליפוזיס משפחתית(familial polyposis)
פוליפלואיד(polyploid)
פוליפפטיד(polypeptide)
פוליציתמיה(polycythemia)
פוליציתמיה ורה(polycythemia vera)
פולירדיקוליטיס(polyradiculitis)
פולשני(invasive, aggressive)
פונדקאי(host)
פוסט-גנגליוני(postganglionic)
פוספאט(phosphate)
פוספאטוריה(phosphaturia)
פוספוליפיד(phospholipid)
פוספורילאז(phosphorylase)
פוספטאז(phosphatase)
פוספטאז בסיסי(alkaline phosphatase, ALP, ALKP)
פוספטאז חומצי(acid phosphatase)
פוקסין(Fuchsine)
פורונקולוזיס(furunculosis)
פורין(purine)
פורמלין(formalin, formol)
פורפובילינוגן(porphobilinogen)
פורפין(porphin)
פורפיריה(porphyria)
פורפירין(porphyrin)
פות (עריה, ערווה)(vulva)
פזילה(strabismus, squint, cross-eye)
פחד(fear)
פחד אצל ילדים(Children fears)
פחד גבהים
פחד לילה (ביעותי לילה)(night terror)
פחד מהמוות(Fear of death)
פחמימות(carbohydrate)
פחמן דו-חמצני(carbon dioxide, CO2)
פטוסקופיה(fetoscopy, foetoscopy)
פטיאליזם(ptyalism)
פטיאלין(ptyalin)
פטיש(malleus, hammer)
פטישיזם(fetishism, fetichism)
פטכיה(petechia)
פטלת(yaws, frambesia)
פטמה(nipple)
פטמה שקועה(sunken nipple)
פטריה(Mycosis, Fungal infection)
פטריית שמש(tinea versicolor)
פטרת(fungal infection, mycosis)
פטרת אוזן חיצונית(otomycosis, fungal ear infection, mycotic otitis e)
פטרת עור (דרמטומיקוזיס)(dermatomycosis, dermatophytosis)
פטרת על-ידי ספורוטריכוזיס(sporotrichosis)
פטרת פיקומיציטיס(phycomycosis)
פטרת ציפורניים(ringworm, tinea)
פטרת קוקסידיואידיס(coccidioidomycosis)
פטרת רגל(athlete's foot, tinea pedis, dermatophytes)
פי הטבעת(anus)
פיאלוגרפיה(pyelography)
פיאלוגרפיה נסיגתית(retrograde pyelography)
פיאלוגרפיה תוך-ורידית (IVP)(intravenous pyelography, IVP)
פיבראופטיקה(fiberoptics)
פיברואדנומה(fibroadenoma)
פיברואלסטוזיס(fibroelastosis)
פיברובלסט(fibroblast)
פיברוזיטיס (דלקת ליפית)(fibrositis)
פיברוזיס (לייפת)(fibrosis)
פיברוזיס (לייפת) של מוח העצם(myelofibrosis)
פיברוזיס של אחורי הצפק(retroperitoneal fibrosis, RPF)
פיברומה(fibroma)
פיברומיאלגיה (דאבת השרירים, FMS)(fibromyalgia syndrome, FMS)
פיברוסרקומה(fibrosarcoma)
פיברופלזיה(fibroplasia)
פיברוציסט(fibrocyst, cystic fibroma)
פיברין(fibrin)
פיברינוגן(fibrinogen)
פיברינוליזה(fibrinolysis)
פיברינוליטי(fibrinolytic)
פיברינוקינאז(fibrinolysokinase)
פיברסקופ(fiberscope)
פיגור (תת-תקינות)(retardation, backwardness)
פיגמנטציה(pigmentation)
פיהוק(yawn, oscitance)
פיום (סטומה)(stoma)
פיום בטן (לפרוטומי)(laparotomy)
פיום גולגולת(craniotomy)
פיום ושט(esophagostomy)
פיום חדר(ventriculostomy)
פיום חצוצרה(salpingostomy)
פיום כליה(nephrostomy)
פיום לבלב(pancreatotomy)
פיום מעי גס (קולוסטומי)(colostomy)
פיום מעי דק (אילאוסטומי)(ileostomy)
פיום מעי דק וגס (אילאוקולוסטומי)(ileocolostomy)
פיום עור התוף(myringotomy, tympanostomy)
פיום עצם(osteotomy)
פיום ערווה (אפיזיוטומי)(episiotomy)
פיום קופסית(capsolotomy)
פיום קיבה (גסטרוסטומי)(gastrostomy)
פיום קנה (טרכאוסטומיה)(tracheostomy, tracheotomy)
פיום שופכה(urethrostomy)
פיום שופכן(ureterostomy)
פיום שלפוחית השתן (ציסטוטומי)(cystostomy)
פיזיולוגיה(physiology)
פיזיותרפיה(Physiotherapy, Physical therapy)
פיטומנדיון(phytonadione, phylloquinone, vitamin K1)
פילאטיס(Pilates)
פילריאזיס(filariasis)
פין(penis, phallus)
פינגואקולה(pinguecula)
פינוי כלייתי(renal clearance)
פינוי קראטינין(creatinine clearance test)
פיצוי(compensation)
פיצוי יתר(overcompensation)
פיצול(splitting)
פיקה(pica)
פיקורנה-וירוס(picornavirus)
פיקסציה, קיבעון(Fixation)
פיקת הברך(patella, kneecap)
פיקת הגרון(Adam's apple)
פירוגן(pyrogen, pyrectic)
פירוק(decomposition)
פירוק חלבון(proteolysis)
פירוש, פרשנות(Interpretation)
פירימידין(pyrimidine)
פירמידה(pyramis medullae oblongatae, pyramid of medulla)
פירקון(abreaction, catharsis, katharsis)
פישוט(extension)
פיתול צוואר (טורטיקוליס)(torticollis, wryneck)
פיתיאטיזם(pithiatism)
פלאוציטוזיס(pleocytosis)
פלג ראיה (המיאנופיה)(hemianopia, hemianopsia)
פלגרה(pellagra, maidism, Alpine scurvy, mal de la rosa)
פלואורוסקופיה(fluoroscopy)
פלואוריד(fluoride)
פלואורידציה(fluoridation, fluoridization)
פלומה(lanugo)
פלורה של המעי(intestinal flora)
פלטפוס(flatfoot, pes planus)
פליטה מוקדמת(premature ejaculation)
פליטת זרע(ejaculation)
פלילליה(palilalia)
פלסמה(plasma)
פלסמודיום(plasmodium, Plasmodium vivax, malaria parasite)
פלסמיד(plasmid)
פלסמין(plasmin, fibrinolysin)
פלסמלוגן(plasmalogen)
פלסמציטומה(plasmacytoma)
פלצבו (אינבו)(placebo)
פמיניזציה(feminization)
פמפיגואיד (דמוי-בוענת)(pemphigoid)
פמפיגוס (בוענת)(pemphigus)
פנדמי(pandemic)
פנוטיפ(phenotype)
פנוימוציסטיס(pneumocystis)
פנוימוציסטיס קריני(pneumocystis carinii, PCP)
פנוימוקוקוס (פנאומוקוקוס)(pneumococcus, Diplococcus pneumoniae)
פנותיאזינים(phenothiazine)
פנטוז(pentose)
פנטוזוריה(pentosuria)
פנטרופי(pantropic)
פנייה נגד העצמי(Turning Against the Self)
פנילאלנין(phenylalanine)
פנילקטונוריה(phenylketonuria, PKU)
פנים הלב (אנדוקרד)(endocardium)
פניקוליטיס(panniculitis)
פנצאה(panacea)
פנציטופניה(pancytopenia)
פנקס הפסיכולוגים(The Psychologists Register)
פנקראטוגרפיה(pancreatography)
פנקראטין(pancreatin)
פסאודולוגיקה פנטסטיקה(pseudologia fantastica)
פסאודומונס(pseudomonas, genus Pseudomonas)
פסאודופפילאדמה(pseudopapilledema, pseudopapilloedema)
פסורלנים(psoralens)
פסטור(pasteurization)
פסיטקוזיס (מחלת תוכי)(psittacosis, parrot fever)
פסיכדלי(psychedelic drug)
פסיכה(psyche)
פסיכואנליזה(psychoanalysis)
פסיכוגני(psychogenic)
פסיכוגריאטריה(Geriatric Psychiatry)
פסיכוזה(psychosis)
פסיכוטרופי(psychotropic)
פסיכולוג(Psychologist)
פסיכולוג התפתחותי(Developmental Psychologist)
פסיכולוג ילדים(child psychologist)
פסיכולוג קליני(Clinical Psychologist)
פסיכולוג רפואי(Medical Psychologist)
פסיכולוג שיקומי(Rehabilitation Psychologist)
פסיכולוג תעסוקתי, ארגוני(Occupational Psychologist)
פסיכולוגיה(Psychology)
פסיכולוגיה התנהגותית(behavioristic psychology, behaviorism)
פסיכולוגיה חינוכית(educational psychology)
פסיכולוגיה קלינית(clinical psychology)
פסיכומוטורי(psychomotor)
פסיכומטריה(psychometry, psychometrics, psychometrika)
פסיכוסומטי(psychosomatic, psychoneurotic)
פסיכופאת(psychopath, sociopath)
פסיכופיזיולוגיה(psychophysiology, neuropsychology, physiological p)
פסיכופרמקולוגיה(psychopharmacology)
פסיכוקינזה(psychokinesis, telekinesis)
פסיכותרפיסט(Psychotherapist)
פסיכיאטר(Psychiatrist)
פסיכיאטריה(psychiatry, psychopathology, psychological medicin)
פסיפס(mosaic)
פעולה מצטברת(accumulation)
פעולת הדהוד (אקופרקסיה)(echopraxia)
פעילות איזוטונית(isotonic exercise)
פעילות איזומטרית(isometric exercise, isometrics)
פעילות גופנית, ספורט, כושר(physical exercise, exercising, workout, sport)
פעילות-יתר של בלוטת התריס (היפרתירואידיזם)(hyperthyroidism)
פעימה מוקדמת (אקסטרסיסטולה)(extrasystole, premature beat)
פפטון(peptone)
פפטיד(peptide)
פפטידאז(peptidase, protease)
פפילאדמה(papilledema, papilloedema)
פפילומה(papilloma, papillary tumor)
פפסין(pepsin)
פצע(wound, injury)
פצעי לחץ(pressure sores, bedsores, decubitus ulcer)
פצפוץ(crackling)
פקטור IX (גורם כריסטמס)(factor IX, Christmas factor)
פקטור VIII(factor VIII, antihaemophilic factor, Hemofil)
פקיד סעד לחוק החוסים(Welfare officer appointed under the incompetent pe)
פקיעה(rupture)
פקיעה מוקדמת של הקרומים(premature rupture of membranes)
פקיק (תרומבוס)(thrombus)
פקעיות טעם(taste buds, gustatory organ, tastebuds)
פקעית (גלומרולוס)(glomerulus)
פקעת(glomus)
פקקת (תרומבוזיס, תרומבוזה)(thrombosis)
פקקת בווריד עמוק (DVT)(deep vein thrombosis, DVT)
פקקת בעורק מוחי(cerebral thrombosis)
פקקת וריד השער(portal vein thrombosis)
פקקת ורידים(venous thrombosis, phlebothrombosis)
פקקת כלילית(coronary thrombosis)
פרגרפיה(paragraphia)
פרה-גנגליוני(preganglionic)
פרה-מדיקציה(premedication)
פרוביוטיקה(Probiotics)
פרוגנוזה(prognosis)
פרוגסטוגן(progestogen, progestin)
פרוגריה(progeria)
פרו-ויטמין(provitamin)
פרוזדור האוזן(vestibule)
פרוזדור, פרוזדור הלב(atrium)
פרוטאוס(proteus)
פרוטו-אונקוגן(proto-oncogene)
פרוטופלסמה(protoplasm, living substance)
פרוטמין(protamine)
פרוטנופיה(protanopia, red-blindness)
פרוידיאני(Freudian)
פרולקטין(prolactin, lactogenic hormone, luteotropin)
פרומון(pheromone)
פרונאוס(peroneus)
פרוסטגלנדין(prostaglandin)
פרוסטטה, בלוטת הערמונית(Prostate, Prostate Gland)
פרופוזיטוס(propositus)
פרופזה(prophase)
פרופרדין(properdin)
פרוקטוז(fructose, fruit sugar, levulose)
פרוקטולוגיה(proctology)
פרוקטוסקופיה(proctoscopy)
פרוקטלגיה(proctalgia)
פרוקסימלי(proximal)
פרוריגו(prurigo)
פרותרומבין(prothrombin, factor II)
פרחי קנאביס(Marijuana Flower)
פריאטלי(parietal)
פריודונטיקה(periodontics, periodontia)
פריון(Fertility)
פריחה(skin rash)
פריחת חיתול(diaper rash, diaper dermatitis)
פריטונאלי(peritoneal)
פריטין(ferritin)
פרילימפה(perilymph)
פרימורדיאלי(primordial)
פרינגוסקופ(pharyngoscope)
פריקה(dislocation)
פרכוס (התקפים אפילפטים)(epileptic seizure, convulsion)
פרכוס חלקי(partial seizure)
פרכסת (כוראה)(chorea)
פרמדיק(paramedic)
פרמטר(parameter)
פרמטריום(parametrium)
פרמטריטיס(parametritis)
פרמקודינמיקה(pharmacodynamics)
פרמקולוגיה(pharmacology, materia medica, pharmacological medi)
פרמקופאה(pharmacopoeia)
פרמקוקינטיקה(pharmacokinetics)
פרנואיד(paranoid, paranoiac)
פרנויה(Paranoia)
פרנטרלי(parenteral)
פרנכימה(parenchyma)
פרסונה(Persona)
פרסונליזציה(Personalization)
פרסיפיטין (שקען)(precipitin)
פרסתזיה(paresthesia)
פרעוש(flea)
פרעושים בבעלי חיים
פרפור (פיברילציה)(fibrillation)
פרפור חדרי(ventricular fibrillation)
פרפור פרוזדורי(atrial fibrillation)
פרפזיה(paraphasia)
פרפקציוניזם(Perfectionism)
פרפרניה(paraphrenia, paraphrenic schizophrenia)
פרץ אוצר המילים(Vocabulary Outburst)
פרקוקסידיוידס(paracoccidioides)
פרקינסוניזם(parkinsonism)
פרקריני(paracrine)
פרשדון (מעי גס סיגמואידי)(sigmoid colon, sigmoid flexure)
פשפשים(Cimex)
פתוגן (מחולל מחלה)(Pathogen)
פתוגנזה(pathogenesis)
פתולוגי(pathological, pathologic)
פתולוגיה(pathology)
פתח הקנה(glottis)
פתילה (נר)(suppository)
פתילה נרתיקית(vaginal suppository)
פתלת(malrotation)
...
להגדרות נוספות באות 'פ'
מונחים והגדרות ברפואה והמילה רפואי באנגלית


הצטרפו לאינדקס הרופאים!