מונחים רפואיים

פעמים רבות אנו נחשפים למידע רפואי חשוב, אך לא תמיד יש בידינו את הכלים להבין את המינוחים המקצועיים מתחום הרפואה, כמו גם להצליח לפענח את המשמעויות הנובעות ממנו. היכרות עם מונחים והגדרות מתחום הרפואה, עשויה לשפר את ההבנה שלנו. היכן ממוקם הלבלב ומה תפקידו? מה ההבדל בין לחץ דם סיסטולי ללחץ דם דיאסטולי? למה הרופא התכוון כשהוא כתב במסמך את המונח אוטואימוניות? אינדקס המונחים הרפואיים של פורטל אינפומד מכיל מגוון רחב של מונחים רפואיים, אשר עשויים לעזור לכם להבין טוב יותר את עולם הרפואה וכמובן, להכיר טוב יותר את הגוף והמצב הבריאותי שלכם. המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לרופא או לייעוץ רפואי כלשהו.

חיפוש לפי שם
חיפוש

למציאת ההגדרות על פי אות:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
קבוצות דם(blood groups, blood types)
קבוצת T(T-group)
קביעות אובייקט(Object Permanence)
קדחת בלוטות (מחלת נשיקה)(Infectious mononucleosis)
קדחת דנגה(Dengue fever, Dandy fever, breakbone fever)
קדחת הנילוס המערבי(west nile fever)
קדחת השחת(hay fever, pollinosis)
קדחת זבובון חול(sandfly fever, pappataci fever, phlebotomus)
קדחת חוזרת (קדחת המערות)(recurrent fever, relapsing fever)
קדחת ים-תיכונית משפחתית (FMF)(FMF, Familial Mediterranean fever)
קדחת לסה(Lassa fever)
קדחת מוחית-שדרתית(cerebrospinal fever, cerebrospinal meningitis, bra)
קדחת נשיכת חולדה(rat-bite fever)
קדחת עופות (אורניתוזיס)(ornithosis)
קדחת צהובה(yellow fever)
קדחת קיו (Q) (קדחת בת יום)(Q fever)
קדחת ריקציה(fever rickettsia, Rickettsia conorii complex)
קדחת שגרונית (קדחת השיגרון)(rheumatic fever)
קדם טיפוס בטן(paratyphoid)
קדם-סרטני(premalignant, precancerous)
קדם-רעלת הריון(preeclampsia, pre-eclampsia)
קהות חושים(insensitivity, insensitiveness, obtundation)
קהיון (טורפור)(torpor)
קואנזים(coenzyme)
קואנזים A(coenzyme A)
קובלט(cobalt, Co)
קודון(codon)
קוושיורקור(kwashiorkor)
קוטל זרע(spermicide, spermatocide)
קוטל חרקים(insecticide, insect powder)
קוילוניכיה(koilonychia)
קולגן(Collagen)
קולדוסקופ(culdoscope)
קולודיון(collodion)
קולונוסקופיה(colonoscopy)
קולוסטרום(colostrum, first milk)
קולורימטר(colorimeter, tintometer)
קולות נשימה(breath sounds)
קולטן (רצפטור)(receptor, sensory receptor, sense organ)
קולטן אוסמוטי(osmoreceptor)
קולטן אזעקה(nociceptor)
קולטן התמצאות(proprioceptor)
קולטן חום(thermoreceptor)
קולטן חיצוני(exteroceptor)
קולטן כימי(chemoreceptor)
קולטן לחץ(baroreceptor)
קולטן מכני(mechanoreceptor)
קולטן מתיחה(stretch receptor)
קולטן פנימי(interoceptor)
קולטן תא-T (TCR)(T cell receptor, TCR)
קו-לטרלי(collateral)
קוליפורם(coliforms)
קוליק (קדדת)(colic, intestinal colic)
קוליק של המרה(biliary colic, gallstone colic)
קוליק של השופכן(ureteral colic)
קולפוסקופיה(colposcopy)
קולפורפיה(colporrhaphy)
קולקטומי(colectomy)
קומנסלי(commensal)
קומפלקס התאמת רקמות (MHC)(major histocompatibility complex, MHC)
קומפלקס ויטמין B(vitamin B complex, B complex)
קומפלקס קשור לאיידס (ARC)(AIDS-related complex, ARC)
קונדום(condom)
קונטוזיה(contusion)
קונכיית אוזן(concha)
קונכיית אף(nasal concha)
קונפורמיות(Conformity)
קונפליקט(conflict)
קופסית (קפסולה)(capsule)
קופסית באומן(Bowman's capsule, capsula glomeruli, glomerular ca)
קו-פקטור(cofactor)
קוצב לב(Pacemaker)
קוצב לב טבעי(pacemaker, cardiac pacemaker)
קוצר נשימה (דיספניאה)(shortness of breath, SOB, breathlessness, dyspnea)
קוצר ראיה(myopia, shortsightedness, nearsightedness)
קוקאין(cocaine)
קוקוס(coccus, cocci)
קוקסיאלה(coxiella)
קוקסקי-וירוס(Coxsackie virus, coxsackievirus)
קו-קרצינוגן(cocarcinogen)
קורו(koro)
קורטיזון(cortisone, cortizone, Cortone Acetate)
קורטיקוסטרואידים(corticosteroids, adrenal cortical steroid, cortico)
קושי בהשתנה(difficulty in urinating)
קושי חברתי(Social difficulty)
קזאין(casein, caseum)
קטבוליזם(catabolism, destructive metabolism, dissimilation,)
קטוגנזה(ketogenesis)
קטוז(ketose)
קטוזיס(ketosis, acetonemia, ketonemia)
קטון (גופי קטון)(ketone body, acetone body)
קטונוריה(ketonuria, acetonuria, ketoaciduria)
קטטוניה(Catatonia)
קטיון(cation)
קטכולאמינים(catecholamines)
קטלפסיה(catalepsy)
קטפלקסיה(cataplexy)
קטרקט (ירוד)(cataract)
קיבה(stomach)
קיבוע (אימוביליזציה)(immobilization, immobilisation)
קיבוע (פיקסציה)(fixation)
קיבוע אשך(orchiopexy)
קיבוע משלים(complement fixation)
קיברנטיקה(cybernetics)
קילוף עור כימי(peeling)
קילוקלוריה(kilocalorie, kilogram calorie)
קינאז(kinase)
קינין(kinin)
קינסתזיה(kinesthesia, kinesthesis)
קיצור קיבה(gastric partitioning, gastric stapling, stomach st)
קישות רגליים(bowleg)
קישיון עורף(meningismus)
קלבסיאלה(klebsiella)
קלואיד(keloid, cheloid)
קלויסטרופוביה(claustrophobia)
קלונוס(clonus)
קלוסטרידיום(clostridium, clostridia)
קלוסטרידיום דיפיציל(Clostridium difficile)
קלוריה(calorie)
קלידין(kallidin)
קלינאית תקשורת(Speech Therapist)
קליני(clinical)
קליפה (קורטקס)(cortex)
קליפה מוטורית(motor cortex, excitable area, Rolando's area)
קליפה פרה-מוטורית(premotor cortex)
קליפה תחושתית(sensory cortex)
קליפת המוח(cerebral cortex, cerebral mantle, pallium)
קליפת השמיעה(auditory cortex, auditory area)
קליקראין(kallikrein)
קלמין(calamine, hemimorphite)
קלפטומניה(kleptomania)
קלציטונין(calcitonin, thyrocalcitonin)
קנאביס(Cannabis, Marihuana)
קנאביס רפואי(Medical Cannabis)
קנאה(Envy)
קנאת פין(Penis Envy)
קנאת רחם(Womb Envy)
קנבינואידים(Cannabinoids)
קנדידה(candida)
קנדידיאזיס(candidiasis, monilia disease, moniliasis)
קנה הנשימה(trachea, windpipe)
קנה העין(rod)
קנולה(cannula)
קסילוז(xylose, wood sugar)
קסנוגני(xenogeneic)
קסנופוביה(xenophobia)
קסנתין(xanthine)
קפאין(caffeine)
קצב לב(pulse rate, heart rate)
קצב סירקדי(circadian rhythm)
קצה עצב(nerve end)
קראטין(creatine)
קראטין פוספוקינאז (CPK)(creatine phosphokinase, CPK, creatine kinase, CK)
קראטינוריה(creatinuria)
קראטינין(creatinine)
קראק(crack)
קרבוקסילאז(carboxylase)
קרביים(viscera, entrails, innards)
קרדיולוגיה(cardiology)
קרדיולוגיה גרעינית(nuclear cardiology)
קרדיומגליה(cardiomegaly, megacardia, megalocardia, enlarged h)
קרדיטיס(carditis)
קרדית(mite)
קרוטן(carotene, provitamin A)
קרוטנמיה(carotenemia, xanthemia)
קרויצפלד-יעקב(Creutzfeldt-Jakob disease, CJD)
קרום(membrane, tissue layer)
קרום בסיס(basement membrane)
קרום היאלואידי(hyaloid membrane)
קרום הלב (פריקרד)(pericardium)
קרום חדיר למחצה(semipermeable membrane)
קרום מדומה(false membrane)
קרום מיסב השן(periodontal membrane, periodontal ligament)
קרום נסיובי(serous membrane, serosa)
קרום סינובי (קרום סינוביאלי)(synovial membrane, synovium)
קרום עכבישי(arachnoid membrane)
קרום קשה(dura mater)
קרום רירי (רירית, מוקוזה)(mucous membrane, mucosa)
קרום רך(pia mater)
קרומי המוח (עוצבה)(meninges, meninx)
קרומים חוץ-עובריים(extraembryonic membranes)
קרומית(cuticle)
קרופ(croup, spasmodic laryngitis)
קרחת(alopecia, baldness)
קרחת אזורית(alopecia areata)
קרטוליטי(keratolytic agents)
קרטוקונוס (קרנית חרוטית)(keratoconus)
קרטין(keratin)
קרטיניזם(cretinism)
קרי לילה(nocturnal pollution)
קריוגלובולין(cryoglobulin)
קריוגלובולינמיה(cryoglobulinemia)
קריוטיפ(karyotype)
קריטי(critical)
קרימינולוג קליני(Clinical Criminologist)
קרינה(radiation)
קרינה מיננת(ionizing radiation)
קריסטה(crista, crista ampullaris, crista acustica)
קריפטון-81(krypton-81, Kr-81)
קרירות מינית (פריג'ידיות)(frigidity)
קריש דם(blood clot, clot)
קרישה תוך-כלית מפושטת (DIC)(disseminated intravascular coagulation, DIC)
קרישת דם(blood clotting, blood coagulation)
קרמת (דיפתריה, אסכרה)(diphtheria)
קרן(horn)
קרני גאמא(gamma rays, gamma radiation)
קרני רנטגן (קרני X)(X rays, Roentgen rays, X-radiation)
קרניופרינגיומה(craniopharyngioma)
קרניים על-סגולות (קרניים אולטרה סגולות)(ultraviolet rays, ultraviolet radiation, UV)
קרנית(Cornea)
קרנית כדורית(keratoglobus)
קרנת (קרטוזיס)(keratosis)
קרנת בוהקת (לויקופלקיה)(leucoplakia)
קרסול(ankle, articulatio talocruralis)
קרסולית(malleolus)
קרפוס(carpus)
קרצינואיד(carcinoid)
קרצינוגן(carcinogen)
קרצינומה(carcinoma)
קרצינומה in-situ(carcinoma in situ, CIS, preinvasive cancer)
קרצינומה ברונכוגנית(bronchogenic carcinoma)
קרצינומה של תאי בסיס (BCC)(basal cell carcinoma, BCC)
קרצינומה של תאי קשקש(squamous cell carcinoma, SCC)
קרצית (קרציה)(tick)
קרקעית (פונדוס)(fundus)
קרקעית העין (פונדוס של העין)(fundus of the eye)
קשב וריכוז(Attention deficit disorder)
קשב וריכוז אצל מבוגרים(ADHD in adults)
קשב וריכוז אצל תינוקות(ADHD in infants)
קשחת(ankylosis)
קשחת חוליות (ספונדילוזיס)(spondylosis)
קשיחות(rigidity)
קשיי לידה (דיסטוציה)(dystocia)
קשיי עיכול(dyspepsia)
קשירה(ligation)
קשירת חצוצרות(tubal ligation)
קשירת צינורות זרע(vasoligation)
קשקשים(scales)
קשקשית (איכתיוזיס)(ichthyosis)
קשקשת(dandruff, pityriasis)
קשר מימן(hydrogen bond)
קשר סינוס-פרוזדור(sinoatrial node, SA node)
קשר פרוזדור-חדר(atrioventricular node, AV node)
קשר קוולנטי(covalent bond)
קשר, קשרית(node)
קשריר(nodule)
קשריר הברדן(Heberden's nodes)
קשת אב העורקים(arch of aorta)
קשת הזקנה(arcus senilis)
קשת החזר(reflex arc)
קשתית(iris)
...
להגדרות נוספות באות 'ק'
מונחים והגדרות ברפואה והמילה רפואי באנגלית


הצטרפו לאינדקס הרופאים!