מונחים רפואיים

פעמים רבות אנו נחשפים למידע רפואי חשוב, אך לא תמיד יש בידינו את הכלים להבין את המינוחים המקצועיים מתחום הרפואה, כמו גם להצליח לפענח את המשמעויות הנובעות ממנו. היכרות עם מונחים והגדרות מתחום הרפואה, עשויה לשפר את ההבנה שלנו. היכן ממוקם הלבלב ומה תפקידו? מה ההבדל בין לחץ דם סיסטולי ללחץ דם דיאסטולי? למה הרופא התכוון כשהוא כתב במסמך את המונח אוטואימוניות? אינדקס המונחים הרפואיים של פורטל אינפומד מכיל מגוון רחב של מונחים רפואיים, אשר עשויים לעזור לכם להבין טוב יותר את עולם הרפואה וכמובן, להכיר טוב יותר את הגוף והמצב הבריאותי שלכם. המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לרופא או לייעוץ רפואי כלשהו.

חיפוש לפי שם
חיפוש

למציאת ההגדרות על פי אות:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
שאיבה(suction)
שאיבה (אספירציה)(aspiration)
שאיבה בואקום(vacuum aspiration, suction curettage)
שאיבת שומן(liposuction)
שאיפה(aspiration, inhalation, breathing in)
שבועת היפוקרטס(Hippocratic oath)
שבט(clone)
שבלול(cochlea)
שבץ מוחי(Cerebrovascular accident, CVA, stroke)
שבר(fracture, break)
שבר דחיסה(compression fracture)
שבר דמוי כוכב(stellate fracture)
שבר חלקי(greenstick fracture)
שבר מאמץ(stress fracture)
שבר מרוסק(comminuted fracture)
שבר סגור(closed fracture)
שבר פתוח(open fracture, compound fracture)
שד(breast)
שדה(field)
שדה ראיה(visual field, field of vision)
שדרה שסועה(myelomeningocele, spina bifida)
שדרה שסועה סמויה(invisible spina bifida)
שווה-ערך ביולוגי(bioequivalent)
שוטון(flagellum)
שומה(mole)
שומה בועית(hydatidform mole)
שומן(fat)
שומן לא רווי(unsaturated fat)
שומן רווי(saturated fat)
שוער(pylorus)
שופכה(urethra)
שופכן(ureter)
שופכן מוגדל(ureterocele)
שוקה (טיביה)(tibia, shin, shinbone)
שוקית (פיבולה)(fibula, calf bone)
שורש(root)
שורש הרגל (טרזוס)(tarsus)
שורש כף היד(wrist, carpus, articulatio radiocarpea)
שורשון(radicle)
שחזור (רדוקציה)(reduction)
שחזור שד(breast reconstruction)
שחזור שן(tooth reconstruction)
שחלה(ovary)
שחלוף(recombination)
שחמת כבד (צירוזיס)(cirrhosis)
שחמת מרה(biliary cirrhosis, billiary cirrhosis)
שחמת ראשונית של המרה(primary biliary cirrhosis)
שחפת(tuberculosis, TB)
שחפת מיליארית(miliary tuberculosis)
שחפת עור(tuberculosis of the skin, lupus vulgaris, lupus ve)
שחפת קשרי לימפה(lymph node tuberculosis)
שטיפה(lavage)
שטיפת מעי גס(colonic lavage)
שטיפת קיבה(colonic lavage)
שיבוט(cloning)
שיגדון (גאוט)(gout, gouty arthritis, urarthritis)
שיגדון מדומה(pseudogout)
שיגלה(shigella)
שיגלוזיס(shigellosis, bacillary dysentery)
שיגרון (ראומטיזם)(rheumatism)
שיגרון שרירי(muscular rheumatism, myalgia)
שיהוק(hiccup, singultus)
שיוף עור(skin abrasion)
שיטיון (דמנציה)(dementia, dementedness)
שיטיון זקנה(senile dementia, senile psychosis)
שיטת בילינג(Billing method)
שיטת החציצה(blocking method)
שיטת המקצב (שיטת הימים הבטוחים)(rhythm method, calendar method)
שיטת למאז(Lamaze method)
שיטת מדידת החום(basal body temperature method)
שיטת ריר צוואר הרחם(cervical mucus method, ovulation method)
שיינן (אוראה, שתנן)(urea)
שיכוך כאב(pain relief)
שיכוך כאב בשליטת החולה(patient-controlled analgesia)
שיכוך כאב יחסי(relative analgesia)
שימוש פומי(oral usage, per os, PO)
שינה(Sleeping)
שיניים תותבות(artificial teeth, inserted teeth)
שינן (דנטין)(dentin)
שיסוף (לצרציה)(lacerated, laceration)
שיעול(cough, coughing)
שיעול פרודוקטיבי(productive cough)
שיעור ילודה(birth rate, fertility rate, natality)
שיעור תמותה(death rate, mortality rate, fatality rate)
שיעור תמותת תינוקות(infant mortality rate, infant death rate)
שיער(hair)
שיקום(rehabilitation)
שיקום פה(mouth rehabilitation)
שיתון (דיורזיס)(diuresis)
שיתוק(paralysis, palsy)
שיתוק ארבע גפיים (קואדריפלגיה)(quadriplegia)
שיתוק חלקי(paresis)
שיתוק חצי גוף (המיפלגיה)(hemiplegia, unilateral paralysis)
שיתוק ילדים (פוליו, פוליומיאליטיס)(polio, poliomyelitis, infantile paralysis)
שיתוק מדומה(pseudoparalysis)
שיתוק מוחין(CP, Cerebral Palsy)
שיתוק מחזורי(cyclic paralysis)
שיתוק עוויתי(spastic paralysis, cerebral palsy)
שיתוק על-שם בל (שיתוק פנים, פציאליס)(Bell's palsy, facial paralysis)
שיתוק על-שם טוד(Todd's paralysis)
שיתוק פלג גוף תחתון (פרפלגיה)(paraplegia)
שיתוק קיבה (גסטרופרזיס)(gastroparesis)
שיתוק קשתית (ציקלופלגיה)(cycloplegia)
שיתוק שני צידי הגוף (דיפלגיה)(diplegia)
שיתוק שרירי גלגל העין (אופתלמופלגיה)(ophthalmoplegia)
שכבת נבט(germ layer)
שכחה(amnesia, memory loss, blackout)
שכנוע והדרכים לשכנוע(Persuading and the Way to Persuade)
שכפול(replication)
שלבי ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית(Stages of -Psychosexual Development)
שלבי ההתפתחות הקוגניטיבית(Cognitive Development Stages)
שלבקת (הרפס)(herpes)
שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר)(herpes zoster)
שלד(skeleton)
שליה(placenta)
שליה מקדימה (פלצנטה פרביה)(placenta previa)
שלפוחיות זרע(Seminal Vesicles)
שלפוחית(blister)
שלפוחית שתן(urinary bladder)
שלשול(diarrhea)
שם גנרי(generic name, generic)
שם מסחרי(brand name drug)
שמן ארומטי(aromatic oil)
שמן ריק סימפסון(RSO)
שמר(yeast)
שן(tooth)
שן בינה(wisdom tooth)
שן חותכת(incisor)
שן חלב(milk tooth, baby tooth, deciduous tooth, primary t)
שן טוחנת(molar, grinder)
שנית (סקרלטינה)(scarlet fever, scarlatina)
שנת REM(REM Sleep)
שעוות אוזן (צרומן)(earwax, cerumen)
שעורה(hordeolum, sty, stye)
שעירות(hirsutism)
שעלת(pertussis, whooping cough)
שעתוק(transcription)
שפה שסועה(cleft lip, cheiloschisis, harelip)
שפיר(benign, nonmalignant)
שפעת(influenza, flu, grippe)
שפעת החזירים(Swine influenza, H1N1 flu, swine flu)
שפעת העופות(Avian influenza)
שפתי הפות(labium)
שק(sac)
שק האשכים(scrotum)
שק החלמון(vitelline sac, yolk sac, umbilical vesicle, vesicu)
שק השפיר(amnion, amniotic sac, amnios)
שקדים(tonsils)
שקיות בעפעפיים(eyelid bags)
שקיעת דם (ESR)(erythrocyte sedimentation rate, ESR, sed rate)
שקיק(saccule, sacculus)
שריר(muscle)
שריר אובטורטור(obturator muscle)
שריר אינטרינסי(intrinsic muscle)
שריר ארבע-ראשי(quadriceps, musculus quadriceps femoris)
שריר בית הברך(knee flexor)
שריר דו-ראשי (ביצפס)(biceps)
שריר הדלתא (דלטואיד)(deltoid muscle, musculus deltoideus)
שריר החייטים (סרטוריוס)(sartorius muscle, musculus sartorius)
שריר הטרפז(trapezius muscle, cowl muscle, musculus trapezius)
שריר הלב(myocardium, cardiac muscle, heart muscle)
שריר המותן (פסואס)(psoas muscle)
שריר הסובך (שריר התאומים)(gastrocnemius muscle)
שריר חוגי(orbicularis, circular muscle, orbicular muscle, mu)
שריר חלק(smooth muscle)
שריר ישר (רקטוס)(rectus)
שריר כופף(flexor muscle)
שריר לא רצוני(involuntary muscle)
שריר מכווץ(constrictor muscle)
שריר מסובב(rotator muscle)
שריר מפשק(abductor muscle)
שריר מרים(levator muscle)
שריר משורטט (שריר רצוני, שרירי השלד)(striated muscle, skeletal muscle)
שריר מתווך(adductor muscle)
שריר פושט(extensor muscle)
שריר תלת-ראשי(triceps brachii, musculus triceps brachii)
שרירי החזה(pectoral muscle, musculus pectoralis, pecs)
שרירי מיתר הברך(hamstring muscles)
שרירים בין-צלעיים(intercostal muscles, musculus intercostalis)
שרירמת (ליומיומה)(leiomyoma)
שרירן (פיברואיד, מיומה)(myoma, fibroid)
שרף משחלף קטיונים(cation exhange resin)
שרשרת מעבר אלקטרונים(electron transport chain)
שתל(implant)
שתל הורמונלי(hormonal implant)
שתל סינגנאי(syngeneic graft)
שתל עור(skin graft)
שתל עצם(bone graft, osteograft)
שתל עצמוני(autograft)
שתל פין(penile prosthesis)
שתל שן(tooth replacement)
שתן(urine)
...
להגדרות נוספות באות 'ש'
מונחים והגדרות ברפואה והמילה רפואי באנגלית


הצטרפו לאינדקס הרופאים!