מונחים רפואיים

פעמים רבות אנו נחשפים למידע רפואי חשוב, אך לא תמיד יש בידינו את הכלים להבין את המינוחים המקצועיים מתחום הרפואה, כמו גם להצליח לפענח את המשמעויות הנובעות ממנו. היכרות עם מונחים והגדרות מתחום הרפואה, עשויה לשפר את ההבנה שלנו. היכן ממוקם הלבלב ומה תפקידו? מה ההבדל בין לחץ דם סיסטולי ללחץ דם דיאסטולי? למה הרופא התכוון כשהוא כתב במסמך את המונח אוטואימוניות? אינדקס המונחים הרפואיים של פורטל אינפומד מכיל מגוון רחב של מונחים רפואיים, אשר עשויים לעזור לכם להבין טוב יותר את עולם הרפואה וכמובן, להכיר טוב יותר את הגוף והמצב הבריאותי שלכם. המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לרופא או לייעוץ רפואי כלשהו.

חיפוש לפי שם
חיפוש

למציאת ההגדרות על פי אות:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pacemaker(קוצב לב)
pacemaker, cardiac pacemaker(קוצב לב טבעי)
Paget's disease, osteitis deformans, Paget's Disea(מחלת פאג'ט)
pain relief(שיכוך כאב)
painkiller, analgesic, pain reliever(משכך כאב)
palate(חך)
palatine bone, os palatinum(עצם החך)
palilalia(פלילליה)
palliative therapy(טיפול פליאטיבי)
pallor(חיוורון)
palpation(מישוש)
palpitations(הלמות לב (דפיקות לב, פלפיטציות))
panacea(פנצאה)
pancreas(לבלב)
pancreatectomy(כריתת לבלב)
pancreatic juice(מיצי לבלב)
pancreatin(פנקראטין)
pancreatitis(דלקת לבלב (פנקראטיטיס))
pancreatography(פנקראטוגרפיה)
pancreatotomy(פיום לבלב)
pancytopenia(פנציטופניה)
pandemic(פנדמי)
panniculitis(פניקוליטיס)
panoramic dental x-ray(צילום פנורמי)
pantothenic acid(חומצה פנטותנית)
pantropic(פנטרופי)
pap smear, cervical smear, papanicolaou smear(משטח צוואר הרחם (משטח פאפ, PAP))
papilledema, papilloedema(פפילאדמה)
papilloma, papillary tumor(פפילומה)
papillomavirus(וירוס פפילומה HPV)
papule(חזזית (חטטית))
papulosquamous(חזזיתי-קשקשתי)
paracentesis(ניקור חלל (פרצנטזיס))
Paracoccidiodomycosis(Paracoccidiodomycosis)
paracoccidioides(פרקוקסידיוידס)
paracrine(פרקריני)
paradoxical respiration(נשימה פרדוקסלית)
paragraphia(פרגרפיה)
paralysis, palsy(שיתוק)
paramedic(פרמדיק)
parameter(פרמטר)
parametritis(פרמטריטיס)
parametrium(פרמטריום)
paramyxovirus(פארא-מיקסווירוס)
paranasal sinuses(סינוסים סמוכים לאף (מערות הפנים))
paranasal sinuses(מערות הפנים)
Paranoia(פרנויה)
paranoid, paranoiac(פרנואיד)
paraphasia(פרפזיה)
paraphrenia, paraphrenic schizophrenia(פרפרניה)
paraplegia(שיתוק פלג גוף תחתון (פרפלגיה))
parapsoriasis(פארא-פסוריאזיס)
parapsychology(פארא-פסיכולוגיה)
parasite(טפיל (פרזיט))
parasomnia(פארא-סומניה (פרסומניה))
parasympathetic nervous system(מערכת עצבים פארא-סימפתטית)
parasympatholytic, anticholinergenic, anticholiner(תרופה פארא-סימפתוליטית)
parasympathomimetic, cholinergic drug(תרופה פארא-סימפתומימטית)
parathyroid gland(יותרת בלוטת התריס (בלוטת מיצד התריס))
parathyroid hormone, parathormone, PTH(הורמון יותרת בלוטת התריס (PTH))
paratyphoid(קדם טיפוס בטן)
parenchyma(פרנכימה)
parenteral(פרנטרלי)
paresis(שיתוק חלקי)
paresthesia(פרסתזיה)
paresthesia(נימול)
parietal(פריאטלי)
parietal bone(עצם הקודקוד)
parietal lobe(אונה קודקודית)
parkinsonism(פרקינסוניזם)
paronychia(דלקת סביב ציפורן)
parotid glands(בלוטות מיצד האוזן)
paroxysm(התקף סירוגי)
partial seizure(פרכוס חלקי)
partial thromboplastin time, PTT, APTT(זמן תרומבופלסטין חלקי (PTT))
passive immunity(חיסון סביל)
passive movement(תנועה פסיבית)
passive smoking(עישון פסיבי)
pasteurization(פסטור)
patch test, skin test(מבחן טלאי לאלרגיה)
patella, kneecap(פיקת הברך)
patellar reflex, knee-jerk reflex(החזר פיקת הברך)
Pathogen(פתוגן (מחולל מחלה))
pathogenesis(פתוגנזה)
pathological, pathologic(פתולוגי)
pathology(פתולוגיה)
pathway(מסלול)
patient-controlled analgesia(שיכוך כאב בשליטת החולה)
pattern(מטבע)
PDA, Patent Ductus Arteriosus(צינור עורקי פתוח (PDA))
PDD, Pervasive Developmental Disorder(הפרעת התפתחות נרחבת (PDD))
peak flow(זרימת שיא)
pectoral muscle, musculus pectoralis, pecs(שרירי החזה)
pectoriloquy(העברת צליל החזה)
pectus carinatum, pigeon chest(חזה יונה (פקטוס קרינטום))
pediatrics(פדיאטריה)
pediculosis(כינמת)
pediculus(פדיקולוס)
pedophilia(פדופיליה)
peeling(קילוף עור כימי)
pellagra, maidism, Alpine scurvy, mal de la rosa(פלגרה)
pelvic(אגן)
Pelvic floor(רצפת האגן)
pelvic girdle(חגורת האגן)
pelvimetry(מדידת אגן)
pemphigoid(פמפיגואיד (דמוי-בוענת))
pemphigus(פמפיגוס (בוענת))
penetrance(חדירות)
penetrating nail(ציפורן חתרנית)
penile prosthesis(שתל פין)
Penis Envy(קנאת פין)
penis, phallus(פין)
pentose(פנטוז)
pentosuria(פנטוזוריה)
People suffering from shock(נפגעי חרדה)
pepsin(פפסין)
peptic ulcer(כיב עיכולי (כיב פפטי))
peptidase, protease(פפטידאז)
peptide(פפטיד)
peptone(פפטון)
perception(תפיסה (פרספציה))
percussion(הקשה)
Perfectionism(פרפקציוניזם)
perforation(התנקבות)
perfusion(זילוח (פרפוזיה))
perianal abcesses(מורסות סביב פי הטבעת)
periapical abcess(מורסה סב-חודית)
pericardiocentesis(ניקור קרום הלב)
pericarditis(דלקת קרום הלב (פריקרדיטיס))
pericardium(קרום הלב (פריקרד))
perilymph(פרילימפה)
perinatal(סב-לידתי)
perinephritis(דלקת סב-כלייתית)
perineum(חיץ הנקבים (פרינאום))
periodontal disease, periodontitis(מחלת מיסב השן (מחלה פריודונטית))
periodontal membrane, periodontal ligament(קרום מיסב השן)
periodontics, periodontia(פריודונטיקה)
periodontium(מיסב השן)
periosteum(מיסב העצם)
periostitis(דלקת מיסב העצם)
peripheral nervous system, systema nervosum periph(מערכת עצבים היקפית)
peripheral vascular disease, PVD(מחלת כלי דם היקפיים)
peristaltic, peristalsis(ניע (פריסטלטיקה))
peritoneal(פריטונאלי)
peritoneal dialysis(דיאליזה בחלל הבטן (דיאליזה פריטונאלית))
peritoneum(צפק (פריטונאום))
peritonitis(דלקת צפק)
peritonsillar abcess(מורסה סב-שקדית)
Permanent hair removal(הסרת שיער לצמיתות)
pernicious anemia, malignant anemia(אנמיה ממארת)
peroneus(פרונאוס)
Persona(פרסונה)
personality disorder(הפרעת אישיות)
Personality Organization(ארגון אישיות)
Personalization(פרסונליזציה)
perspiration, sweat(זיעה)
perspiring, sweating(הזעה)
Persuading and the Way to Persuade(שכנוע והדרכים לשכנוע)
Perthes disease(מחלת פרטס)
pertussis, whooping cough(שעלת)
perversion, sexual perversion(סטיה)
petechia(פטכיה)
petit mal, epilepsia minor(התקף קטן (petit mal))
Petrification/ Depersonalization Anxiety(חרדת איבון ודפרסונליזציה)
Peutz-Jeghers syndrome, PJS(תסמונת פטץ-יגרס)
Peyronie's disease(מחלת פיירוני (עקמת הפין))
pH, pH scale, potential of Hydrogen(ריכוז יוני מימן (pH))
phagocyte, scavenger cell(פגוציט (תא בלען))
phalanx, phalanges(עצמות האצבעות)
phantom limb(גף דמיוני (פנטום))
pharmacodynamics(פרמקודינמיקה)
pharmacokinetics(פרמקוקינטיקה)
pharmacology, materia medica, pharmacological medi(פרמקולוגיה)
pharmacopoeia(פרמקופאה)
pharyngitis(דלקת לוע)
pharyngoscope(פרינגוסקופ)
pharyngospasm(עווית לוע)
pharynx(לוע)
phenothiazine(פנותיאזינים)
phenotype(פנוטיפ)
phenylalanine(פנילאלנין)
phenylketonuria, PKU(פנילקטונוריה)
pheochromocytoma(פאוכרומוציטומה)
pheromone(פרומון)
phimosis(היצרות עורלה)
phlebitis(דלקת וריד (פלביטיס))
phlebosclerosis, venosclerosis, venofibrosis(טרשת ורידים)
phobia(פוביה (בעת))
phosphatase(פוספטאז)
phosphate(פוספאט)
phosphaturia(פוספאטוריה)
phospholipid(פוספוליפיד)
phosphorus, P, Phosphor(זרחן)
phosphorylase(פוספורילאז)
photodermatitis(רגישות לאור (פוטודרמטיטיס))
photophobia, photalgia(פוטופוביה)
photophthalmia(פוטופתלמיה)
photosynthesis(פוטוסינתזה)
phrenic nerve, nervus phrenicus(עצב הסרעפת)
phycomycosis(פטרת פיקומיציטיס)
physical exercise, exercising, workout, sport(פעילות גופנית, ספורט, כושר)
physical medicine(רפואה פיזיקלית)
physiological solution(תמיסה פיזיולוגיות)
physiology(פיזיולוגיה)
Physiotherapy, Physical therapy(פיזיותרפיה)
phytonadione, phylloquinone, vitamin K1(פיטומנדיון)
pia mater(קרום רך)
pica(פיקה)
Pick's disease(מחלת פיק)
Pickwickian syndrome, obesity-hypoventilation synd(תסמונת פיקוויק)
picornavirus(פיקורנה-וירוס)
PID, pelvic inflammatory disease(מחלה דלקתית של האגן (PID))
pigment(צבען (פיגמנט))
pigmentation(פיגמנטציה)
Pilates(פילאטיס)
pill burden(נטל תרופות (עומס תרופות))
pills, birth control pills(גלולות למניעת הריון)
pilomotor nerves(עצבים פילומוטוריים)
pilonidal sinus(סינוס פילונידלי)
pincement(צביטה)
pineal gland, epiphysis cerebri(בלוטת האצטרובל)
pinguecula(פינגואקולה)
pinna, auricle(אפרכסת)
pinworm, threadworm, Enterobius vermicularis(תולעת סיכה (תולעת מרצע, חוט))
pithiatism(פיתיאטיזם)
pitting(גימום)
pituitary gland, hypophysis(יותרת המוח (היפופיזה))
pityriasis(חספנית (פיטיריאזיס))
pivot joint, rotary joint, articulatio trochoidea(מפרק צירי)
placebo(פלצבו (אינבו))
placebo affect(אפקט פלצבו)
placenta(שליה)
placenta abruptio(היפרדות שליה)
placenta previa(שליה מקדימה (פלצנטה פרביה))
placental insufficiency(אי-ספיקה שלייתית)
plague, bubonic plague(דבר)
plantar reflex(החזר כף רגל)
plaque(רובד (פלאק))
plasma(פלסמה)
plasmacytoma(פלסמציטומה)
plasmalogen(פלסמלוגן)
plasmapheresis(סינון פלסמה (פלסמפרזיס))
plasmid(פלסמיד)
plasmin, fibrinolysin(פלסמין)
plasmodium, Plasmodium vivax, malaria parasite(פלסמודיום)
Plastic Surgeries(ניתוחים פלסטים)
plastic surgery, cosmetic surgery, anaplasty(ניתוח פלסטי)
platelet, blood platelet, thrombocyte, PLT(טסית (תרומבוציט))
Play Development(התפתחות המשחק)
pleocytosis(פלאוציטוזיס)
plethora(גודש יתר)
pleura(צדר (אדר, פלאורה))
pleural cavity, cavum pleurae(חלל הצדר (חלל האדר))
pleural crackles(רשרוש צדר (רשרוש אדר))
pleural effusion(תפליט צדרי)
pleurectomy(כריתת צדר)
pleurisy, pleuritis(דלקת צדר (פלאוריטיס, פלאוריזי, דלקת אדר))
pleurocentesis(ניקור צדר)
plexus(מקלעת)
Plummer-Vinson syndrome(תסמונת פלאמר-וינסון)
pneumococcus, Diplococcus pneumoniae(פנוימוקוקוס (פנאומוקוקוס))
pneumocystis(פנוימוציסטיס)
pneumocystis carinii, PCP(פנוימוציסטיס קריני)
pneumonia(דלקת ריאות)
pneumoperitoneum(אוורת צפק)
pneumothorax(חזה אוויר (פנוימותורקס))
podagra(פודגרה)
podium, pedicle(רגלית)
poikilocytosis, poikilocythemia(פויקילוציטוזיס)
point mutation(מוטציה נקודתית)
pointillage(פוינטילאג')
poison(רעל)
poisoning, toxic condition, intoxication(הרעלה)
polio, poliomyelitis, infantile paralysis(שיתוק ילדים (פוליו, פוליומיאליטיס))
poliovirus(פוליו-וירוס)
polyarteritis nodosa(דלקת רב-עורקית קשרירית)
polyarthritis(רב-שיגרון (פוליארתריטיס))
polychromatophilia(רב-צבעים (פוליכרומטופיליה))
polycystic kidney disease, PKD(מחלה פוליציסטית של הכליה)
polycystic ovarian disease, PCOD, PCO(מחלה פוליציסטית של השחלה (PCOD))
polycythemia(פוליציתמיה)
polycythemia vera(פוליציתמיה ורה)
polydipsia, excessive thirst(צימאון יתר)
polygene(פוליגן)
polymer(פולימר)
polymyalgia rheumatica, PMR(כאבי שרירים רב-שגרוניים (PMR))
polymyositis(דלקת רב-שרירית)
polyneuritis(דלקת רב-עצבית)
polyp, polypus(פוליפ)
polypectomy(כריתת פוליפ (פוליפקטומיה))
polypeptide(פוליפפטיד)
polypharmacy(ריבוי תרופות)
polyploid(פוליפלואיד)
polyposis(פוליפוזיס)
polyradiculitis(פולירדיקוליטיס)
polysaccharide, polyose(רב-סוכר (פוליסכריד))
polysome(פוליזום)
polyuria(השתנת-יתר)
pons(גשר המוח)
popliteal artery, arteria poplitea(עורק בית הברך)
pore(נקבובית)
porphin(פורפין)
porphobilinogen(פורפובילינוגן)
porphyria(פורפיריה)
porphyrin(פורפירין)
portal hypertension(יתר לחץ דם שערי)
portal system(מערכת שערית)
portal vein thrombosis(פקקת וריד השער)
portal vein, hepatic portal vein, vena portae(וריד השער (וריד שער הכבד))
Positive Symptoms(סימפטומים חיוביים)
Positive thinking(חשיבה חיובית)
Positron Emission Tomography, PET(טומוגרפיה על-ידי פליטת פוזיטרון (PET))
postganglionic(פוסט-גנגליוני)
post-myocardial infarct syndrome(תסמונת אחרי אוטם בשריר הלב)
postpartum depression(דיכאון לאחר לידה)
postpartum infection(זיהום לאחר לידה)
potassium, K(אשלגן)
Pott's disease(מחלת פוט)
PPV, positive predictive value(ערך ניבוי חיובי)
precipitin(פרסיפיטין (שקען))
Preconscious(סמוך למודע, פרה מודע)
predisposition(נטיה קודמת (פרה-דיספוזיציה))
preeclampsia, pre-eclampsia(קדם-רעלת הריון)
preganglionic(פרה-גנגליוני)
pregnancy(הריון)
Pregnancy(הריון)
pregnancy test(בדיקת הריון)
Preliminary Words(מילים טרומיות)
premalignant, precancerous(קדם-סרטני)
Premature Baby(פג)
premature ejaculation(פליטה מוקדמת)
premature rupture of membranes(פקיעה מוקדמת של הקרומים)
premedication(פרה-מדיקציה)
premenstrual syndrome, PMS(תסמונת קדם-וסתית (PMS))
premolar(מלתעה)
premotor cortex(קליפה פרה-מוטורית)
prenatal diagnosis(אבחון קדם-לידתי)
presbyopia(הזדקנות הראיה)
prescription(מרשם רפואי)
presentation(מצג)
pressure point(נקודת לחץ)
pressure sores, bedsores, decubitus ulcer(פצעי לחץ)
prevention(מניעה)
preventive dentistry(רפואת שיניים מונעת)
preventive medicine(רפואה מונעת)
priapism(זקפה ממושכת (פריאפיזם))
prickly heat(חררה (פריחת חום))
primary(ראשוני)
primary biliary cirrhosis(שחמת ראשונית של המרה)
primary hypertension(יתר לחץ דם ראשוני)
primordial(פרימורדיאלי)
probe(גלאי)
Probiotics(פרוביוטיקה)
Procedure 106(נוהל 106)
process(זיז)
proctalgia(פרוקטלגיה)
proctectomy ,rectectomy(כריתת חלחולת)
proctitis(דלקת חלחולת (פרוקטיטיס))
proctology(פרוקטולוגיה)
proctoscopy(פרוקטוסקופיה)
productive cough(שיעול פרודוקטיבי)
progeria(פרוגריה)
progesterone hormone(הורמון פרוגסטרון)
progestogen, progestin(פרוגסטוגן)
prognosis(פרוגנוזה)
Projection(השלכה)
projection(השלכה)
prolactin, lactogenic hormone, luteotropin(פרולקטין)
prolapse of the uterus(צניחת רחם)
prolapse, descensus, prolapsus(צניחה)
prolapsed urethra(צניחת שופכה)
Prominent Ear("אוזן חמור")
prompting(טיפול מעורר)
properdin(פרופרדין)
prophase(פרופזה)
propositus(פרופוזיטוס)
proprioceptor(קולטן התמצאות)
prostaglandin(פרוסטגלנדין)
prostate specific antigen, PSA(אנטיגן ספציפי של הערמונית (PSA))
Prostate, Prostate Gland(פרוסטטה, בלוטת הערמונית)
prostatectomy(כריתת ערמונית)
prostatitis(דלקת ערמונית (פרוסטטיטיס))
prosthesis, prosthetic device(תותב)
protamine(פרוטמין)
protanopia, red-blindness(פרוטנופיה)
protected housing(דיור מוגן)
Protein(חלבון, פרוטאין)
proteinuria(חלבון בשתן)
proteolysis(פירוק חלבון)
proteus(פרוטאוס)
prothrombin time, PT, Pro-time(זמן פרותרומבין (PT))
prothrombin, factor II(פרותרומבין)
proto-oncogene(פרוטו-אונקוגן)
protoplasm, living substance(פרוטופלסמה)
protozoa(זיהומים חד-תאיים (פרוטוזואה))
provitamin(פרו-ויטמין)
proximal(פרוקסימלי)
prurigo(פרוריגו)
pruritus(גרד)
pseudocyst(ציסטה מדומה)
pseudogout(שיגדון מדומה)
pseudohypoparathyroidism(תת-פעילות מדומה של יותרת בלוטת התריס)
pseudologia fantastica(פסאודולוגיקה פנטסטיקה)
pseudomonas, genus Pseudomonas(פסאודומונס)
pseudopapilledema, pseudopapilloedema(פסאודופפילאדמה)
pseudoparalysis(שיתוק מדומה)
pseudopodium, pseudopod(רגלית מדומה)
pseudopolyp, pseudopolyposis(פוליפ מדומה)
pseudotumor(גידול מדומה)
psittacosis, parrot fever(פסיטקוזיס (מחלת תוכי))
psoas muscle(שריר המותן (פסואס))
psoralens(פסורלנים)
psoriasis(ספחת (פסוריאזיס))
psoriatic arthritis(דלקת מפרקים ספחתית)
psyche(פסיכה)
psychedelic drug(פסיכדלי)
Psychiatrist(פסיכיאטר)
psychiatry, psychopathology, psychological medicin(פסיכיאטריה)
psychoanalysis(פסיכואנליזה)
Psychodrama(טיפול בפסיכודרמה)
psychogenic(פסיכוגני)
psychokinesis, telekinesis(פסיכוקינזה)
Psychologist(פסיכולוג)
Psychology(פסיכולוגיה)
psychometry, psychometrics, psychometrika(פסיכומטריה)
psychomotor(פסיכומוטורי)
psychopath, sociopath(פסיכופאת)
psychopharmacology(פסיכופרמקולוגיה)
psychophysiology, neuropsychology, physiological p(פסיכופיזיולוגיה)
psychosis(פסיכוזה)
psychosomatic, psychoneurotic(פסיכוסומטי)
Psychotherapist(פסיכותרפיסט)
psychotherapy(טיפול פסיכותרפיה)
psychotropic(פסיכוטרופי)
pterygium(נחש העין (פטריגיום, תבלול))
ptosis(צניחת עפעף, צניחת עפעפיים (פטוזיס))
PTSD, Posttraumatic Stress Disorder(הפרעת דחק פוסט-טראומטית)
ptyalin(פטיאלין)
ptyalism(פטיאליזם)
puberty(התבגרות מינית)
pubis, os pubis, pubic bone(עצם החיק (פוביס))
puerperuim(תקופת לידה)
pulmonary artery, arteria pulmonalis(עורק ריאתי)
pulmonary circulation(מחזור דם ריאתי (מחזור קטן))
pulmonary edema(בצקת ריאתית)
pulmonary embolism, pulmonary embolus(תסחיף ריאתי)
pulmonary heart disease, cor pulmonale(לב ריאתי (קור פולמונלה))
pulmonary hypertension, PHT(יתר לחץ דם ריאתי)
pulmonary insufficiency(אי-ספיקה ריאתית)
pulmonary stenosis(היצרות ריאתית)
pulmonary valve(מסתם ריאתי (פולמונולי))
pulmonary vein, vena pulmonalis(וריד ריאתי)
pulp(מוך השן)
pulse rate, heart rate(קצב לב)
pulse, pulsation, heartbeat(דופק)
Punishment(עונש)
pupil(אישון)
pupillary reflex, light reflex(החזר אישוני)
purine(פורין)
Purkinje cells(תאי פורקינייה (פורקינג'י))
Purkinje fibres(סיבי פורקינייה (פורגינג'י))
purpura(ארגמנת (פורפורה))
pus, festering, ichor, purulence(מוגלה)
pustule(מוגלית (פוסטולה))
pyelocystitis(דלקת אגן הכליה (פיאליטיס))
pyelography(פיאלוגרפיה)
pyelonephritis(דלקת כליה ואגן הכליה (פיאלונפריטיס))
pyemia(מיגול דם (פיאמיה))
pyloric antrum(אנטרום)
pyloric stenosis(היצרות שוער)
pylorospasm(עווית שוער)
pylorus(שוער)
pyonephrosis(מחלה מוגלתית של הכליה)
pyramidal system(מערכת פירמידית)
pyramis medullae oblongatae, pyramid of medulla(פירמידה)
pyrimidine(פירימידין)
pyrogen, pyrectic(פירוגן)
pyruvic acid(חומצה פירובית)
pyuria(מוגלה בשתן)
...
להגדרות נוספות באות 'P'
מונחים והגדרות ברפואה והמילה רפואי באנגלית


הצטרפו לאינדקס הרופאים!