תרופות

תרופה היא תכשיר המכיל חומר או תערובת של חומרים כימיים או ביולוגיים, המשפיעים על פעילותו של התא במטרה לטפל, להקל, לרפות או למנוע מחלות ומצבים רפואיים.
לתרופה יש פעילות מוכחת, אשר מטרתה לשפר את מצבו של הנוטל. פעילות שאינה רצויה מוגדרת כתופעת לוואי של התרופה.
כלל התרופות מתחלקות לתרופות החייבות מרשם רופא ותרופות ללא מרשם (OTC).
אינדקס התרופות של פורטל אינפומד הוא אינדקס התרופות הרשומות בישראל, ומכיל את כל המידע הנחוץ על התרופה, על פעילותה, על מינוניה, על תופעות הלוואי שלה ועוד.
חיפוש תרופות
חפש

תוצאות חיפוש

שם התרופה Drug Name מרשם רופא חברה
מאלארון (אטובקוון פרוגואניל) Malarone גלקסו סמית קליין
מאלאתיון Malathion
מאלוקס פורטה סינגלס (אלומיניום הידרוקסיד) Maalox forte singles סנופי אוונטיס
מאלוקס פורטה סינגלס (מגנזיום הידרוקסיד) Maalox Forte singles סנופי אוונטיס
מאלוקס פלוס טבליות ללעיסה (אלומיניום הידרוקסיד) Maalox plus chewable tabs. סנופי אוונטיס
מאלוקס פלוס טבליות ללעיסה (דימתיקון) Maalox Plus chewable tabs. סנופי אוונטיס
מאלוקס פלוס טבליות ללעיסה (מגנזיום הידרוקסיד) Maalox Plus chewable tabs. סנופי אוונטיס
מאלוקס פלוס תרחיף (מגנזיום הידרוקסיד) Maalox Plus Susp. סנופי אוונטיס
מאלוקס פלוס תרחיף (סימתיקון (סימיקול, גזיםX)) Maalox Plus susp. סנופי אוונטיס
מאלוקס פלוס,תרחיף (אלומיניום הידרוקסיד) Maalox Plus,Susp. סנופי אוונטיס
מאלוקס תרחיף (אלומיניום הידרוקסיד) Maalox susp. סנופי אוונטיס
מאלוקס תרחיף (מגנזיום הידרוקסיד) Maalox Susp. סנופי אוונטיס
מאפרוטילין Maprotiline
מאקליבן (אמוקסיצילין + חומצה קלאוולאנית (אוגמנטין)) Maclivan פריגו
מאראבירוק Maraviroc
מבברין Mebeverine
מבהידרולין Mebhydroline
מבטרה (ריטוקסימאב) Mabthera רוש ישראל
מבירט (גלקפרביר + פיברנטסביר (מבירט)) MAVIRET
מבנדאזול (ורמוקס) Mebendazole, Vermox
מגאקסין (מוקסיפלוקסאצין) Megaxin באייר ישראל
מגאקסין IV (מוקסיפלוקסאצין) Megaxin IV באייר ישראל
מגוון תוספי תזונה- במינונים הנמוכים. (חומצה פולית) .
מגלוטקט (אימונוגלובולין) Megalotect קמדה
מגנזיום הידרוקסיד Magnesium Hydroxide
מגסטרול Megestrol
מדיטבין (גמציטאבין) Meditabin מדיסון פרמה
מדימיד (ביקאלוטאמיד) Medimide מדיסון פרמה
מדיקינט MR (מתילפנידאט (ריטלין, קונצרטה)) Medikinet MR מדיליין
מדרול (מתילפרדניזולון) Medrol פייזר ישראל
מדרוקסיפרוגסטרון Medroxyprogesterone
מובקס (ברומהקסין) Movex ויטמד
מודל (סולפיריד (מודל)) Modal רפא
מודל פורטה (סולפיריד (מודל)) Modal Forte רפא
מודפיניל Modafinil
מוטיליום (דומפרידון) Motilium ג
מולטאק (דרונדרון) Multaq סנופי אוונטיס
מולטי-12/K1 פדיאטרי (דקספנטנול) Multi-12/K1 pediatric טבע
מומטאזון Mometasone
מונולונג (איזוסורביד-5-מונוניטראט) Monolong כצט
מונוניט (איזוסורביד-5-מונוניטראט) Mononit פרמה מדיס
מונוניט רטרד (איזוסורביד-5-מונוניטראט) Mononit Retard פרמה מדיס
מונוקורד (איזוסורביד-5-מונוניטראט) Monocord דקסל
מונוקסרוטין Monoxerutin
מונורול (פוספומיצין) Monurol רפא
מונטאייר (מונטלוקאסט (סינגולייר)) Montair כצט
מונטלוקאסט (סינגולייר) Montelukast sodium
מונטלוקאסט אינובמד (מונטלוקאסט (סינגולייר)) Montelukast Inovamed
מונטלוקאסט טבע (מונטלוקאסט (סינגולייר)) Montelucast Teva טבע
מונטלוקאסט תרימה (מונטלוקאסט (סינגולייר)) Montelukast Trima תרימה
מוסקול (אורפנאדרין (מוסקול)) Muscol טבע
מוסקול (פארצטמול + אורפנדרין (מוסקול)) Muscol טבע
מוסקול (פרצטמול (אקמול, דקסמול)) Muscol טבע
מופירוצין (בקטרובן) Mupirocin
מופירוצין טבע (מופירוצין (בקטרובן)) Mupirocin Teva טבע
מוקוטריט (קרבוציסטאין (מוקוליט)) Muco-treat מדיליין
מוקוליט (קרבוציסטאין (מוקוליט)) Mucolit כצט
מוקולס (ברומהקסין) Mucoless רקח
מוקולס תמיסה (ברומהקסין) Mucoless Solution ויטמד
מוקסיויט (אמוקסיצילין (מוקסיפן, מוקסיויט)) Moxyvit ויטמד
מוקסיפלוקסאצין Moxifloxacin
מוקסיפלוקסצין טבע (מוקסיפלוקסאצין) Moxifloxacin Teva טבע
מוקסיפן (אמוקסיצילין (מוקסיפן, מוקסיויט)) Moxypen טבע
מורפולין סליצילאט Morpholine Salicylate
מורפיום (מורפין) לבעלי חיים Morphine for animals
מורפין (MCR, MIR) Morphine (MCR, MIR)
מורפין (מורפין (MCR, MIR)) Morphine רפא
מורפין HCl (מורפין (MCR, MIR)) Morphine HCl טבע
מטוג'קט (מתוטרקסאט (מטוטרקסט)) Metoject צמל ביו-פרמה
מטולאזון Metolazone
מטופירון METOPIRINE
מטופרולול Metoprolol
מטוקלופראמיד (פרמין) Metoclopramide, Pramin
מטנאמין היפוראט Methenamine hippurate
מטפורמין (גלוקומין, גלוקופאג') Metformin (Glucomin, Glucophage)
מטפורמין אינובמד (מטפורמין (גלוקומין, גלוקופאג')) Metformin Inovamed
מטפורמין טבע (מטפורמין (גלוקומין, גלוקופאג')) Metformin Teva טבע
מטרג'ין (מתילארגומטרין) Methergin פרמה-אקסל
מטרוג'יל (מטרונידאזול) Metrogyl טבע
מטרונידאזול Metronidazole
מטרונידזול (מטרונידאזול) Metronidazole לפידות
מיאנסרין Mianserin
מיאקלציק (קאלציטונין) Miacalcic פרמה-אקסל
מיגרלב (פרצטמול (אקמול, דקסמול)) Migraleve מנון
מיגרלב (קודאין) Migraleve מנון
מידודרין Midodrine
מידראמיד (טרופיקאמיד) Mydramide דר פישר
מיוסט (דוקסורוביצין) Myocet מדיסון פרמה
מיזולאסטין Mizolastine
מיזולן (מיזולאסטין) Mizollen מדיליין
מיטומיצין C Mitomycin C
מיטומיצין סי (מיטומיצין C) Mitomycin C דקסל
מיטוקסנטרון (נובנטרון) MITOXANTRONE (NOVANTRONE)
מיטוקסנטרון אבווה (מיטוקסנטרון (נובנטרון)) MITOXANTRON EBEWE נוברטיס
מיילוטארג (גמטוזומאב אוזוגמיצין) MYLOTARG פייזר ישראל
מילנציפרן Milnacipran
מינולט (אתינילאסטראדיול) Minulet ניאופרם
מינולט (ג'סטודן+אתינילאסטרדיול (אמילי,מינס,פליים,מליאן)) MINULET פייזר ישראל
מינוציקלין Minocycline
מינוציקלין (מינוציקלין) Minocycline רפא
מינוקלין (מינוציקלין) Minoclin ויטמד
מינוקסי (מינוקסידיל (מינוקסי)) Minoxi תרימה
מינוקסידיל (מינוקסי) Minoxidil
מינירין (דסמופרסין) Minirin פרינג פרמציוטיקלס
מינירין מלט (דסמופרסין) Minirin Melt פרינג פרמציוטיקלס
מינס (אתינילאסטראדיול) Minesse ניאופרם
מינס (ג'סטודן+אתינילאסטרדיול (אמילי,מינס,פליים,מליאן)) MINESS פייזר ישראל
מיסופרוסטול (ציטוטק) Misoprostol, Cytotec
מיפג'ין (מיפפריסטון) Mifegyne לפידות
מיפורטיק (מיקופנולאט) Myfortic פרמה-אקסל
מיפלוניד (בודסוניד (בודיקורט, סימביקורט)) Miflonide נוברטיס
מיפפריסטון Mifepristone
מיקובוטין (ריפאבוטין) Mycobutin פייזר ישראל
מיקונאזול Miconazole
מיקונייל (ציקלופירוקס) Myconail פריגו
מיקוסטר לק לצפורניים (ציקלופירוקס) Mycoster nail lacquer מדיליין
מיקופנולאט Mycophenolate
מיקל (קרבוציסטאין (מוקוליט)) Mical סם-און
מיקסטרד (אינסולין) Mixtard נובו נורדיסק
מיקרוגינון (אתינילאסטראדיול) Microgynon באייר ישראל
מיקרוגינון (לבונורגסטרל) Microgynon אגיס
מיקרודיול (אתינילאסטראדיול) Microdiol פרמהגון
מיקרודיול (דזוגסטרל) Microdiol פרמהגון
מיקרולוט (לבונורגסטרל) Microlut אגיס
מיקרולט (גליצרין (גליצרול)) MICROLET דקסל
מיקרולט (סודיום ציטרט + גליצרול + סודיום לאוריל סולפואצטט) Microlet דקסל
מיקרופירין (אספירין (מיקרופירין)) Micropirin דקסל
מירו (מירטאזאפין (מירו, רמרון)) Miro יוניפארם
מירטאזאפין (מירו, רמרון) Mirtazapine, Miro, Remeron
מירטאזאפין-טבע (מירטאזאפין (מירו, רמרון)) Mirtazapine-Teva טבע
מירנה (לבונורגסטרל) Mirena אגיס
מירסרה (אפואתין בטא) Mircera רוש ישראל
מכבימול (פרצטמול (אקמול, דקסמול)) Maccabimol פריגו
מכבימול קיד (פרצטמול (אקמול, דקסמול)) Maccabimol kid רקח
מכבימול קיד פורטה (פרצטמול (אקמול, דקסמול)) Maccabimol kid forte רקח
מלודיל (מאפרוטילין) Melodil יוניפארם
מלטונין (סירקדין) Melatonin, Circadin
מליאן (אתינילאסטראדיול) Meliane באייר ישראל
מליאן (ג'סטודן+אתינילאסטרדיול (אמילי,מינס,פליים,מליאן)) MELIANE באייר ישראל
ממאנטין Memantine
ממוקס (ממאנטין) Memox יוניפארם
ממוקס טיפות (ממאנטין) Memox drops יוניפארם
ממוריט (דונפזיל) Memorit יוניפארם
ממנטין טבע (ממאנטין) Memantine Teva טבע
מנוגון (הורמון HMG) Menogon פרינג פרמציוטיקלס
מנופור (הורמון HMG) Menopur פרינג פרמציוטיקלס
מנטקס (בוטנאפין) Mentax פריגו
מסאלאמין Mesalamine (5-aminosalicylic acid)
מסוליד (נימסוליד) Mesulid רפא
מסטינון (פירידוסטיגמין) Mestinon דיפריס
מסטרולון Mesterolone
מפלוקווין Mefloquine
מקסיבון 10 (אלנדרונאט) Maxibone 10 יוניפארם
מקסיבון 70 (אלנדרונאט) Maxibone 70 יוניפארם
מקסידקס (דקסמתזון) Maxidex לפידות
מקסיטרול (דקסמתזון) Maxitrol לפידות
מקסיטרול (נאומיצין) Maxitrol לפידות
מקסיטרול (פולימיקסין B סולפאט) Maxitrol לפידות
מקסיטרול לעיניים (נאומיצין) Maxitrol Ophth.Oint. לפידות
מקסילטין הידרוכלוריד Mexiletine Hydrochloride
מרוניל (קלומיפראמין) Maronil יוניפארם
מרוניל SR (קלומיפראמין) Maronil SR יוניפארם
מרסילון (אתינילאסטרדיול +דזוגסטרל (פמינט)) MERCILON MSD
מרסילון (אתינילאסטראדיול) Mercilon פרמהגון
מרסילון (דזוגסטרל) Mercilon פרמהגון
מרפן ספריי (כלורהקסידין ) Vita Merfen Ointment נוטרישן קונסיומר
מרפן ספריי לעזרה ראשונה (בנזוקסוניום + כלורהקסידין (מרפן ספריי)) MERFEN SPRAY FIRST AID מדיטרנד
מרפן ספריי לעזרה ראשונה (כלורהקסידין ) Merfen Spray First Aid נוטרישן קונסיומר
מרקאפטופורין Mercaptopurine
מרקפטיזול (מתימאזול) Mercaptizol תרו תעשייה רוקחית
משככי כאבים לבעלי חיים Analgesics for animals
מתאזולאמיד Methazolamide
מתדון Methadone
מתדון 5% (מתדון) Methadone 5% רפא
מתוטרקסאט (מטוטרקסט) Methotrexate
מתותרקסאט (מתוטרקסאט (מטוטרקסט)) Methotrexate ניאופרם
מתותרקסאט אבווה (מתוטרקסאט (מטוטרקסט)) Methotrexate EBWE פארמלוג
מתילארגומטרין Methylergometrine
מתילדופה Methyldopa
מתילפנידאט (ריטלין, קונצרטה) Methylphenidate (Ritalin, Concerta)
מתילפרדניזולון Methylprednisolone
מתילפרדניזולון (מתילפרדניזולון) Methylprednisolone ג
מתימאזול Methimazole
למציאת התרופות על פי אות:
תרופות בקפליות ותרופות בצורות מתן שונות

יש לרשום תרופות רק על פי ההתוויות של משרד הבריאות
המידע נלקח בין היתר מעלונים רפואיים ובכל מקרה אינו מחליף התייעצות עם רופא


הצטרפו לאינדקס הרופאים!