עודף משקל
 
BMI (Body Mass Index) - אינדקס מסת הגוף
.משמש להערכת עודף משקל
 
חשבו
לדוגמה: 72.4
משקל גוף בק"ג
    נקו
לדוגמה: 173
גובה בסנטימטרים
 
         
 
צריכת אנרגיה בקלוריות
 
צריכת אנרגיה בסיסית בקלוריות
 
חשבו
לדוגמה: 72.4
משקל גוף בק"ג
    נקו  
לדוגמה: 173
גובה בסנטימטרים
 
       
לדוגמה: 45
גיל
 
סוג העבודה
והמאמץ
 
 
נקבה
זכר
מין