Zanamivir מגן מפני התפשטות השפעת בקרב בני הבית.

Zanamivir מגן מפני התפשטות השפעת בקרב בני הבית.
כתבה פרסומית כתבת חסות


מחקר חדש מראה כי זאנאמיביר, התרופה הנלקחת בשאיפה כנגד נגיף
(וירוס) השפעת, מונעת את התפשטות השפעת בקרב בני המשפחה. זאנאמיביר
מפחית את משך השפעת באנשים שחלו במחלה, ומונע מבני המשפחה הבריאים
להידבק במחלה.

המחקר מתפרסם בגיליון נובמבר האחרון של ה New England Journal of
Medicine. במחקר השתתפו 337 משפחות. במקרה ואחד מבני המשפחה חלה
בשפעת, ניתן לו טיפול בזאנאמיביר בשאיפה פעמיים ביום למשך חמישה
ימים או באין-בו (פלצבו). בני משפחתו של החולה קיבלו טיפול באין-בו
או בזאנאמיביר בשאיפה פעם ביום למשך 10 ימים.

החוקרים מצאו כי אלו שחלו בשפעת וקיבלו טיפול בזאנאמיביר בשאיפה
חשו טוב יותר מאלו אשר קיבלו טיפול באין-בו. משך השפעת אצל אלו אשר
קיבלו טיפול בזאנאמיביר היה קצר ב 2.5 ימים בממוצע מאשר באלו אשר
קיבלו טיפול באין-בו.

כאמור, זאנאמיביר סיפקה הגנה גם לשאר בני המשפחה. מתוך אלו אשר
נטלו את התרופה, רק 4% נדבקו בשפעת, לעומת 19% בקבוצת האין-בו.

החוקרים מסכמים כי זאנאמיביר יעיל לא רק בהפחתת תסמיני השפעת אלא
גם מגן על שאר בני המשפחה שנמצאים בקרבת החולה. כמו-כן, התוצאות
מראות כי אלו אשר נמצאים בסיכון לחלות בשפעת, קשישים לדוגמה, יכולים
להיות מוגנים מפני השפעת גם אם לא קיבלו חיסון. יחד עם זאת, חשוב
להדגיש שהתרופה אינה מהווה תחליף לחיסון, אולם במידה ולא ניתן
החיסון, זאנאמיביר יכול לתת הגנה עד קבלת החיסון.

[06/11/2000]

הצטרפו לאינדקס הרופאים!