הזנת על ( tube feeding ) 

הזנת אדם שאינו מסוגל או מסרב לאכול, באמצעות צינור המושחל דרך האף אל הקיבה (זונדה).
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!