הישנות מחלה ( disease recurrence ) 

חזרה של מחלה אחרי החלמה, או חזרה של תסמינים אחרי הפוגה (רמיסיה).
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!