הסתננות ( infiltration ) 

חדירה לא תקינה של חומר (תסנין) אל תוך תא, רקמה או איבר.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!