הפרעת דחק פוסט-טראומטית ( PTSD, Posttraumatic Stress Disorder ) 


אירועים טראומטיים הכרוכים בסיכון ממשי לאדם או לסובבים אותו, עלולים לגרום להיווצרות הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD). בין אירועים אלה ניתן למנות מלחמות, אירועי טרור, מחנות מוות וכפייה, אסונות טבע, תאונות קשות, מעשי תקיפה ושוד, אונס, התעללות פיזית ומינית ועוד.

לכאורה, מדובר באירועים שונים בתכלית האחד מהשני, אולם, נראה כי בתגובה הנפשית להתנסות הטראומטית רב הדמיון על השוני, כפי שהדבר בא לביטוי בתסמונת הפוסט-טראומטית.

מבחינה קלינית מורכבת ההפרעה מכמה תסמינים:

א. כאלה המבטאים התנסות חווייתית חוזרת בטראומה, כגון: מחשבות וזיכרונות חודרניים, חזרה בחלומות וסיוטים, חזרת הטראומה בחזיונות חוזרים ומצוקה ניכרת בעת חשיפה לאירועים המתקשרים להתנסות הטראומטית.
ב. תסמינים המבטאים הימנעות מכל מה שקשור לטראומה כמו ממחשבות ורגשות המתקשרים לטראומה, הימנעות ממצבים ומפעילויות המעוררים זיכרונות טראומטיים, שיכחה של אירועים טראומטים, ובהמשך גם ריחוק, ניתוק ותחושות ניכור מהסובבים, איבוד עניין, השטחת הביטוי הרגשי והיעדר ציפיה חיובית לעתיד.
ג. תסמינים של עוררות-יתר כגון, קשיי שינה, התפרצויות זעם, דריכות-יתר, תגובות בעתה, קשיים בריכוז ובזיכרון.

עוד מאפיינים מוכרים לתגובה הבתר-טראומטית, הינם תסמינים של דיכאון, חרדה, שימוש לרעה באלכוהול וסמים (המיוחס לעיתים ל"טיפול עצמי" במצוקה הנפשית), מיחושים פסיכוסומטיים (כגון כאבים), רגשי אשם ("אשמת הניצול") ועוד.

בעת היחשפות לאירועי לחץ טראומטים מגיבים הנפגעים באופן נפשי והתנהגותי שמבטא את ההשפעה המיידית של האירוע וכן את סגנון ההתמודדות האישי עמו. בין הביטויים הנפשיים הללו, מוכרים תחושות וסימנים של בלבול וניתוק, חרדה ופאניקה, עצב ודכדוך, וכן סימני לחץ רגשי והתנהגותי שונים ומגוונים. כל אלה, מוכרים במסגרת של תגובת לחץ חדה. בהמשך, בחלוף שעות וימים, עלולים להופיע יותר ויותר תסמינים בתר (פוסט) טראומטיים, כגון אלה שתוארו בהרחבה. תסמינים אלה מבטאים ניסיון התמודדות נפשי עם החוויה הטראומטית הקשה, ולכן מקובל להגדירם בשלב המוקדם כתגובה תקינה למצב לא תקין. בדרך כלל, ישנה התאוששות הדרגתית והתסמינים נחלשים וחולפים. אולם, בחלק מהמקרים התסמינים מתמשכים, וכאשר שילוב של תסמינים פוסט-טראומטיים נמשך יותר מחודש, יוגדר המצב כפתולוגי - PTSD. יש לציין כי PTSD עלולה להופיע גם ללא מהלך מקדים של סימני לחץ חדים כפי שתואר, ולעיתים לא שכיחות פורצת ההפרעה, אף בחלוף חודשים מההתרחשות הטראומטית ונקראת אז "PTSD מושהית".

חשוב להדגיש כי מרבית האנשים מתמודדים עם ההתנסות הטראומטית בצורה יעילה ואינם מפתחים תחלואה פסיכיאטרית. ישנו קושי בהערכת שיעור האנשים שמפתחים את ההפרעה, בשל היותה תלויה באוכלוסיות שונות ובנקודת הזמן שאחרי התרחשות טראומטית. למשל, סמוך לאירוע הטראומטי, בקרב הקבוצה שנחשפה לו, עשרות אחוזים עלולים ללקות בתסמונת. שיעור זה, הולך ופוחת עם הזמן, ובמיוחד במהלך החודשים הראשונים שלאחר האירוע. יחד עם זאת, גרעין מסוים ימשיך ללקות בהפרעה באופן מתמשך וכרוני.

קיימים גורמי סיכון רבים ומגוונים להתפתחות PTSD כגון: הפרעה נפשית קודמת, חשיפה לטראומות קודמות ובמיוחד כשההתמודדות עמן לא היתה מוצלחת, פציעה גופנית שמלווה את הטראומה הנפשית, היחשפות למראות זוועה, היעדר תמיכה משפחתית או חברתית, התפתחות מוקדמת של דיכאון בעקבות הטראומה ובחלק מסוים מהמקרים, קיימת אף השפעה תורשתית (גנטית). מעניין לציין כי קיים גם אפקט מגדרי, כך אף על פי שנשים אינן נחשפות ליותר אירועים טראומטיים מגברים, הן נוטות לפתח יותר PTSD.

כאמור, מרבית הנפגעים מחלימים במהלך הזמן. יחד עם זאת, גרעין מסוים ממשיך ללקות בהפרעה מתמשכת. PTSD בצורתה הכרונית הינה מחלה הכרוכה במצוקה ובנכות נפשית לא מבוטלת. מעבר לכך שהתסמינים כרוכים בסבל רב לנפגע, הם עלולים לפגום במרקם המשפחתי - בתפקוד הזוגי וההורי. נוסף על כך, הנפגע מוצא עצמו לא פעם מבודד מבחינה חברתית, ומחוץ למעגל התעסוקה.

בהתאם לכך, רצוי שהטיפול יהיה משולב, על מנת לתת מענה להיבטים השונים של ההפרעה. תרופות נוגדות דיכאון וחרדה עשויות להקל את הסבל הנובע מהתסמינים הדיכאוניים, החרדתיים והבתר-טראומטיים. כמו כן, טיפול פסיכותרפי דינמי, קוגניטיבי/התנהגותי, או אחר, עשוי לסייע בהתמודדות עם ההתנסות הטראומטית והמשמעויות הסובייקטיביות שלה, עם השבר הטראומטי ברצף החיים, עם ההשלכות שיש לכך על התפיסה העצמית, על היחסים הבין-אישיים ועל התפקוד במעגלי החיים השונים. לעיתים, יש צורך בהתערבות מערכתית שכוללת גם התערבות משפחתית או זוגית ושיקום תעסוקתי.רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!