השראה (אינדוקציה) ( induction ) 

התחלת אלחוש (אנסתזיה). אלחוש כללי מושרה בדרך-כלל על-ידי הזרקה תוך-ורידית של תרופות נרקוטיות מהירות וקצרות פעולה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!