ויבריו ( vibrio ) 

סוג של חיידק גראם-שלילי שנמצא באדמה ובמים. רוב המינים שלו הם ספרופיטים, אך חלקם טפילים, כולל החיידק שגורם לכולרה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!