זיז ( process ) 

בליטה דקה, לדוגמה: כל בליטה של חוליה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!