זיז מרפק ( olecranon ) 

הזיז הגדול של עצם הגומד (אולנה) שבולט מאחורי מפרק המרפק.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!