זמן מחצית החיים ( half-life ) 

הזמן שלוקח לתרופה להתפנות מהגוף עד שרמתה בדם יורדת לחצי. ידיעת זמן מחצית החיים של תרופה עוזרת בקביעת תדירות נטילתה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!