חנק ( choking, strangulation ) 

מצב מסכן חיים בו נמנע חמצן מן הרקמות עקב חסימה או נזק לחלק ממערכת הנשימה. טביעה, הימצאות גוף זר בקנה הנשימה ושאיפת גז רעיל יכולים לגרום לחנק. אם לא מתקנים את המצב על-ידי הוצאת העצם החוסם או באמצעות הנשמה מלאכותית, מתרחש תהליך של כיחלון (ציאנוזיס) מתקדם, המוביל למוות. תאי המוח אינם מסוגלים לחיות יותר מ-4 דקות ללא חמצן.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!