איבר סופני ( terminal part ) 

מבנה מיוחד בסוף עצב היקפי (ראה מערכת עצבים היקפית), הפועל כקולטן לתחושה מסוימת. פקעיות הטעם בלשון הן איברים סופניים המעבירים את תחושת הטעם.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!