טריאד ( triad ) 

שלישיה; קבוצה של שלושה מבנים מחוברים או קשורים זה לזה, או שלושה תסמינים או השפעות שמופיעים יחד.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!