טריטנופיה ( tritanopia, blue-blindness ) 

פגם נדיר של ראיית צבעים, בו האדם אינו רגיש לאור כחול, ומתבלבל בין כחול לירוק. ראה גם דויטרנופיה, פרוטנופיה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!