טרס ( teres ) 

כל אחד משני שרירי הכתף, שעוברים מעצם השכם עד עצם הזרוע. השריר הגדול מכופף את הזרוע לכיוון הגוף, והשריר הקטן מכופף את הזרוע כלפי חוץ.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!