אי-הפרדה ( nondisjunction ) 

כשל של זוגות כרומוזומים הומולוגיים להיפרד במהלך חלוקת הפחתה (מיוזה), או כשל של כרומוזום להתחלק בשלב האנפזה של חלוקת התא (מיטוזה) או חלוקת הפחתה. התוצאה היא תא עם מספר לא תקין של כרומוזומים, וזוהי הסיבה לפגמים גנטיים רבים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!