איזוטופ ( isotope ) 

כל אחת מצורות שונות של יסוד, בעלת אותו מספר של פרוטונים בגרעין, אך מספר שונה של נויטרונים. איזוטופים רדיואקטיבים (רדיו-איזוטופים) מתפרקים לאיזוטופים אחרים או ליסוד, ופולטים קרני אלפא, בטא או גאמא. ניתן לייצר באופן מלאכותי רדיו-איזוטופים מסוימים; אלה נקראים נוקלידים, והם משמשים בטיפול קרינתי בסרטן, וכן לבדיקות הדמיה ('מיפוי').
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!