כלוא ( incarcerated ) 

מוגבל באופן שאינו בר-תנועה; מתייחס בעיקר לסוג של בקע (הרניה).
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!