אימונוגלובולין (Ig) ( immunoglobulin, ig ) 

כל אחד מקבוצת חלבונים בעלי מבנה דומה (גאמא-גלובולינים) שפועלים כנוגדנים. זוהו חמישה סוגים של אימונוגלובולין, שלכל אחד מהם תפקיד שונה. ואלה הם: IgA , IgD , IgE , IgG , IgM. ניתן להפרידם באמצעות אימונואלקטרופורזה. ראה נוגדן.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!