מדורי הלב ( heart chambers ) 

כל ארבעה האזורים המתכווצים בתוך הלב. אלה כוללים את הפרוזדור הימני, החדר הימני, הפרוזדור השמאלי והחדר השמאלי.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!