מופנם ( introverted, introversion ) 

טיפוס של אדם שמאופיין בהתעניינות בעצמו יותר מאשר בעולם החיצוני. תואר לראשונה על-ידי יונג כאדם הנוטה להתרחק מאחרים ומתעניין בצד הפילוסופי של החיים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!