מחיצה (ספטום) ( septum ) 

דופן שמפריד בין מבנים אנטומיים; לדוגמה, המחיצה הפרוזדורית-חדרית מפרידה בין הפרוזדורים והחדרים בלב.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!