אין-סיטו (in-situ) ( in-situ ) 

מונח שפירושו "במקום"; מתייחס בדרך-כלל לסרטן שלא פרץ את מעטפת התאים אשר בתוכה התחיל להתפתח.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!