אינרציה ( inertia ) 

עצלות או היעדר פעילות בשרירים חלקים מסוימים. באינרציה של הרחם, הדופן השרירי של הרחם אינו מתכווץ מספיק בזמן צירי הלידה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!