מעכב ( inhibitor ) 

חומר שמונע התרחשות של תהליך או פעולה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!