משאבת עירוי ( infusion pump ) 

מכשיר המזריק כמויות מדודות של תרופה בכל יחידת זמן על-פי צורכי החולה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!