ניקור חזה ( thoracocentesis ) 

פעולה ניתוחית בה פותחים את החזה כדי לבדוק או לנתח את הלב, הריאות, או איבר אחר שנמצא בתוך חלל החזה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!