נפרון ( nephron, uriniferous tubule ) 

היחידה הפעילה של הכליה אשר מסננת תוצרי פסולת מן הדם ומווסתת הפרשת מלחים ומים. הדם שמגיע מענפי עורק הכליה מסונן דרך הפקעית אל תוך קופסית באומן, כך שמים ותוצרי פסולת חנקניים רבים עוברים אל אבובית הכליה. כאן נספגים רוב החומרים בחזרה אל הדם, ושארית הנוזל (שתן) מתנקזת אל תוך השופכן.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!