סב-לידתי ( perinatal ) 

מתייחס לתקופה של שבועות אחדים לפני הלידה עד שבועות מספר אחרי הלידה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!