סדן ( incus, anvil ) 

עצם קטנה באוזן התיכונה שמופרקת עם הפטיש ועם הארכוף. ראה גם עצמים.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!