עדשות תלת-מוקדיות ( trifocal lens ) 

עדשות המורכבות משלושה מקטעים: העליון משמש לראיית עצמים רחוקים; התחתון משמש לקריאה, והאמצעי למרחק בינוני. אנשים שעובדים מול מחשב, ציירים ונגנים מרבים להשתמש במקטע האמצעי של עדשות אלה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!