עצמוני (ספונטני) ( spontaneous ) 

מתרחש ללא סיבה ניכרת, או ללא עזרה מבחוץ. המונח מתייחס ברפואה לתופעות מסוימות, כגון שבר שקורה ללא פגיעה חיצונית, או החלמה ממחלה ללא כל עזרה טיפולית.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!