פונדקאי ( host ) 

אדם, בעל-חי או צומח אשר עליו או בתוכו חי טפיל.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!