פטישיזם ( fetishism, fetichism ) 


פטישיזם היא סטייה מינית במסגרתה העניין המיני מופנה לחפצים הקשורים לגוף האדם, לרוב פריטי לבוש המשמשים באופן צמוד עם הגוף, כנעל, כפפה או בגדים תחתונים.

השימוש בחפץ בכדי להגיע לסיפוק מיני עשוי להתבצע עם החפץ נשוא הפטיש בלבד, או שהחפץ נמצא ביחסי מין עם פרטנר, העוטה את החפץ על גופו.

הנטייה קיימת כמעט אך ורק בקרב גברים, וקיים הסבר פסיכואנליטי של הצורך בחפץ כדי לעורר גירוי כנעוץ בחרדת סירוס ותסביך אדיפוס שלא נפתר כראוי. לפי הסבר זה, החפץ מייצג פנטזיה מוקדמת מהילדות - של אישה עם אבר מין זכרי. בכדי להגן על עצמו מחרדת הסירוס הילד מדמיין כי לאמו יש איבר מין זכרי, והחפץ שמייצג אותו ממשיך להיות עבורו בעל תכונות מאגיות, והילד חש שהוא מגן עליו מתוקפנותו של האב המאיים בסירוס.

תיאוריות התנהגותיות מתייחסות ללמידה מוקדמת של קישור בין החפץ המדובר לבין עוררות מינית.

ישנה הסכמה ששורשי הפטישיזם הם בילדות, וכי ההפרעה באה לידי ביטוי ברוב המקרים החל מגיל ההתבגרות ואילך.
רופאים ומכונים בפוקוס


הצטרפו לאינדקס הרופאים!