אנוג (ANUG) ( acute necrotizing ulcerative gingivitis, ANUG ) 

צורה קשה של דלקת כיבית של החניכיים; קיימת בדרך-כלל אצל אנשים שסובלים מתת-תזונה ומירידה בתנגודת החיסונית של הגוף. נקראת גם נומה.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!