קבוצות דם ( blood groups, blood types ) 

הסיווג העיקרי של דם האדם לארבעה סוגים - A , B , AB , O - מבוסס על נוכחות או היעדר האנטיגנים A ו- B על תאי הדם האדומים: דם מקבוצה A מכיל אנטיגן A; דם מקבוצה B מכיל אנטיגן B; דם מקבוצה AB מכיל את שני האנטיגנים, ואילו דם מקבוצה O אינו מכיל אף אחד מהם. דם מקבוצה A מכיל נוגדנים לאנטיגן B; דם מקבוצה B מכיל נוגדנים לאנטיגן A; לקבוצה AB אין נוגדנים ולקבוצה O יש את שניהם. אדם שדמו מכיל אחד (או שניים) מנוגדנים אלה אינו יכול לקבל עירוי דם המכיל את האנטיגן המתאים. ראה טבלה. סוג הדם A: יכול לקבל A , O , יכול לתרום דם ל A ,AB סוג הדם B: יכול לקבל B , O , יכול לתרום דם ל B , AB סוג הדם AB: יכול לקבל A , B , AB , O ,יכול לתרום דם ל AB סוג הדם O: יכול לקבל O יכול לתרום דם ל A , B , AB , O
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!