קהות חושים ( insensitivity, insensitiveness, obtundation ) 

איבוד חלקי או מלא של תחושה בחלק של הגוף; נובע מהפרעה במעבר אותות עצביים לאורך עצב תחושתי.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!