קולטן (רצפטור) ( receptor, sensory receptor, sense organ ) 

תא או קבוצת תאים שמסוגלים לזהות שינויים בסביבה ולייצר אותות עצביים בתגובה. כל קצות העצבים התחושתיים פועלים כקולטנים, בין אם הם מזהים מגע (בעור), חומרים כימיים (באף או בלשון) קול (באוזן) או אור (בעין). ראה להלן.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!