רוחבי ( transverse ) 

נמצא בזווית ישרה לציר האורכי של הגוף או של איבר.
רופאים ומכונים בפוקוסהצטרפו לאינדקס הרופאים!